לתרומות לחץ כאן

רוב מנין וצירוף עוד מתפללים לקדיש ולחזרת הש"ץ / התחילו בעשרה ויצאו מקצתם

שאלה:

אני חיוב בתוך השנה ורציתי לדעת את הדינים למעשה מתי אפשר להתחיל חזרת השץ האם רק בעשרה או מספיק רוב וכן בשביל להתחיל שמונה עשרה בלחש כמו כן האם בסוף התפילה בקדישים אם רוב התפילה היה מנין ורק בסוף יצאו חלק ונשאר תשעה האם אפשר לומר קדיש תודה

תשובה:

כפי שנראה שהבנת בשאלתך יש הבדל בענין זה של צירוף המתפללים בין חזרת הש"ץ לשאר אמירת דבר שבקדושה. שכן לענין חזרת הש"ץ כתב השולחן ערוך (או"ח סי' קכד סעי' ד) שאם אין עשרה אנשים השומעים את תפילתו "קרוב ברכותיו להיות לבטלה"! ובמשנה ברורה שם כתב, שכאשר הש"ץ אינו בטוח שיש עשרה המאזינים לברכותיו, טוב שיתנה שאם אינם שומעים תהיה ברכתו נדבה.

אולם, לענין שאר אמירת דבר שבקדושה כמו קדיש או אפילו תפילת שמונה עשרה וכיוצא בזה, כתב המשנה ברורה (סי' נה ס"ק לב), שאם יש תשעה העונים יחד, ויש עוד אחד נוכח שישן או מתפלל תפילת שמונה עשרה, מותר לומר דבר שבקדושה, ונחשב להם הדבר כאילו נאמר בעשרה. והוסיף עוד, שיש סוברים שאפילו יש רק שישה עונים ניתן לצרף ארבעה מתפללים, אך, באופן זה לא יצרפו אדם ישן. ולפי שיטתו נראה, שבתפילת שחרית ומנחה יש להקפיד על עשרה בדוקא, ואילו בערבית די בשישה עונים ועוד ארבעה המצטרפים עמהם אף שאינם עונים, וכן כתב בשולחן ערוך הרב (או"ח סי' נה סעי' ז).

אולם, יש שחילקו לענין זה בין אמירת קדיש וקדושה שבזה די בשישה עונים, לתפילת שמונה עשרה שצריך לאומרה עשרה יחד, וכן נהגו להחמיר לכתחילה. וזאת על פי דברי המשנה ברורה בסי' צ סעי' ט שעיקר תפילה בציבור היא כשעשרה אנשים מתפללים יחד. לפי הבנה זו, יש חילוק בענין זה בין אמירת קדיש לתפילת שמונה עשרה.

כמו כן יש שהקילו להיפך, שאף בחזרת הש"ץ אין צורך בעשרה עונים, ולדעתם דברי השולחן ערוך בסי' קכד נדחים, ותמיד די בשישה עונים ועוד ארבעה המצטרפים עמהם [ראה פרישה סי' קכד, וט"ז שם ס"ק ד, ומגן אברהם סי' נה ס"ק ח, ואליהו זוטא שם ס"ק ג].

התחילו בעשרה ויצאו מקצתם:

למנהג בני אשכנז אם נשארו שם ששה אומרים קדיש תתקבל, כמבואר ברמ"א סי' נג סעי' ג [כך לגבי ערבית, לגבי שחרית ומנחה כשלא התחילו חזרת הש"ץ אם יכולים לומר לפחות קדיש תתקבל, נחלקו הדעות, ראה ביאור הלכה שם ולעומתו בהגה' רעק"א], אולם למנהג בני ספרד על פי השו"ע שם, אין לומר קדיש תתקבל אלא שאם התחילו בקדיש ויצאו מקצתם מותר לסיימו, ראה כף החיים שם ס"ק לט.

שאר הקדישים ודאי שאינו אומר.

בשורות טובות.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. אם תחילת החזרה יש פחות מעשר ובדרך כלל בהמשך יש 10 אז זה נקרא שהיו 10? מה הגדר. האם רוב החזרה מספיק?

    ובכלל לא צריך עשרה ששומעים אלא 9 שהרי החזן הוא העשירי

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל