לתרומות לחץ כאן

תפירה בראש חודש

שאלה:

שלום,
אני מורה לתפירה ורציתי לדעת האם אני יכולה לקיים שיעורי תפירה בראש חודש?
תודה רבה!

תשובה:

כיום נוהגים להימנע בעיקר ממלאכת התפירה אלא אם כן יש בזה הפסד ממון, ולכן, אם מניעת הקורס תגרום לך נזק ממוני שלא ניתן להשלמה בזמן אחר יש להקל, אבל ככלל יש להמנע והוא גם חינוך נכון לבנות. וראי במקורות במנהגים שהבאנו בזה.

מקורות:

בשולחן ערוך סי' תי"ז נפסק כי מן הדין מותר לעשות מלאכה בראש חודש, אך מנהג טוב הוא לנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש. וברמ"א מבואר שהכל הולך בזה אחר המנהג.

נאמרו בפוסקים כמה טעמים למנהג זה: א. בטור כתב כי מפני שלא פרקו נזמיהן לעגל ניתן להם ראש חודש ליום טוב וכן כתב רש"י במגילה כב,ב.

ב. בטור הביא טעם נוסף בשם אחיו, לפי שהמועדים נתקנו כנגד האבות, פסח כנגד אברהם, שבועות כנגד יצחק, סוכות כנגד יעקב, וי"ב ראשי חדשי השנה שגם הם נקראים מועדים כנגד י"ב שבטים וכשחטאו בעגל ניטלו מהם וניתנו לנשותיהם לזכר שלא היו באותו חטא.

ג. בדרכי משה שם כתב לפי שבכל חודש וחודש האשה מתחדשת וטובלת וחוזרת לבעלה כשם שהלבנה מתחדשת בכל חודש, ולכן ראש חודש נחשב יום טוב לנשים.

ד. בכף החיים הביא טעם נוסף, מפני שראשי חודשים ניתנו לנו על ידי תפילת חנה, ולכן נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חודש כי על ידי אשה הוא בא.

לענין המלאכות האסורות: בביאור הלכה שם ד"ה שהנשים הביא את דעת המגן אברהם וביאר בדבריו שאשה אינה רשאית לעשות יום זה כיום חול ממש לעסוק בכל המלאכות, כיון שלענין זה מצווה ועומדת מימים קדמונים, אבל שלא לעסוק בשום מלאכה הדבר תלוי במנהג ע"ש שכך הסיק.

בשו"ת הרשב"ץ ח"ג סי' רמ"ד כתב שאסרו רק מלאכת אריגה וטויה ולא מלאכת תפירה, ויש שהקילו מחמת כך גם בתפירה (ראה בכף החיים שם סק"ל).

ובפוסקי זמנינו דנו לגבי הפעלת מכונת כביסה, עי' בשו"ת עטרת פז ח"א סי' ו' שכתב שאין לכבס אף במכונת כביסה, אולם בספר ילקוט יוסף שבת כרך ה' עמ' רמ"ח כתב בשם אביו להקל בזה. ועי' בשו"ת שבט הקהתי ח"א סי' קל"ה שהסתפק בזה, ועי' עוד בשו"ת רבבות אפרים ח"ו סי' ר"כ אות ו' שכתב שהרבה נשים נוהגות לכבס אף שאינם תופרות.

בערוך השולחן שם סעיף י' מבואר שבמקום הפסד ממון לא קיבלו על עצמם הנשים מנהג זה.

ובמשנה ברורה שם הביא מחלוקת האחרונים כאשר ראש חודש חל ב' ימים אם יש להמנע מעשיית מלאכה בב' הימים או רק ביום א', והביא בשם הפרי מגדים שהכל תלוי בזה במנהג המקום.

בביאור הלכה הביא פוסקים שכתבו שבליל ראש חודש אין להקפיד על מנהג זה, וכתב שאינו יודע אם נוהגים כך.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. למעשה בר"ח יומיים למה להימנע ביום א' יותר מיום ב'? אדרבה הסברא נותנת שיום ב' היא עיקר!
    אצלינו נהוג שהאשה מכינה את המכונה והבעל או אחד מהילדים (בן. לא בנות) לוחץ על כפתור ההפעלה. זה נכון לעשות כך?
    אני שמעתי פעם שדווקא רחל אמנו היתה זו שבזכותה זכינו לר"ח וכך הוא גם נוסח הברכה ראשי חדשים לעמך (נתת) ר"ת רחל

  2. כשמדברים על מנהגים אין מקום לשאלות למה נהגו כך או כך…
    ודאי אין מקום בתפירה לומר שהכל תלוי בלחיצת הכפתור, פעולת התפירה תלויה בהולכת הבד בצורה מדוייקת וכו'… במכונת כביסה אולי יועיל..

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל