לתרומות לחץ כאן

ברכה על קוואקר אינסטנט / ברכות התורה למי שקם בלילה / אלו פרשיות בקריאת שמע הן דאורייתא?

שאלה:

שבוע טוב הרב,
מה הברכה כאשר מערים חלב/מים חמים על 'קוואקר הכנה מהירה'?

אדם שמעוניין לישון מעט אחר הסעודה בליל שבת כדי לקום עם כח ללמוד, האם יש בזה גורם לברכה שאינה צריכה(ברכות התורה)?

ניתן לדעת מה השו"ע סובר לגבי עיקר הדין הדאו' של ק"ש, כלומר צריך לקרוא 3 פרשיות או מספיק אחד?

שכוייח

תשובה:

דייסת קוואקר מבושלת ברכתה מזונות ועל המחיה, אולם, אם אתה משרה קוואקר מהיר הכנה במים וחלקי הקוואקר לא הספיקו להתחבר יחד ולהדבק אפילו במעט, ברכתם אדמה. כאשר הדייסא נוזלית ביותר, לעיתים צריך שתי ברכות [בעיקר כשהיא שרויה בחלב שיש לו חשיבות, או במים כאשר הם מיועדים לשתייה ואינם טפלים לקוואקר]. אם היה שרוי זמן רב יותר עד שנדבקו והתרככו היטב, מזונות.

ברכה שאינה צריכה זה רק כאשר אין בכך צורך, אם אדם עייף ורוצה לישון יש צורך. אגב אני מבין ממך שאתה משוכנע שיש לברך פעמיים, למעשה זה קצת מורכב וכמו שביארנו כאן.

הרמ"א בסו"ס מו נקט שרק פסוק ראשון מהתורה וכן ברוך שם כבוד מלכותו, רבינו יונה בברכות ט ב נקט שכל פרשה ראשונה – ואהבת, וכן הביא הבית יוסף שם מעוד ראשונים אך לא ברורה לי הכרעתו, הפרי חדש בסי' סז נקט שגם פרשה שניה מהתורה. פרשת ציצית אף היא מהתורה מדין הזכרת יציאת מצרים שזו מצוה בפני עצמה. וראה בשאגת אריה סי' ב שדן בכל ענין זה בהרחבה.

מקורות:

ראה שו”ע סי’ רח סעי’ ו ובמשנה ברורה שם. וראה עוד דברי הגרש”ז אויערבך בס’ וזאת הברכה בירורים סי’ כז.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל