לתרומות לחץ כאן

דיבור בבית הכנסת/בית המדרש

שאלה:

בס"ד
עד כמה זה חמור לדבר בבית הכנסת/בית המדרש?
האם התכתבות בכתב על נייר גם נחשב כדיבור שם?

תשובה:

נראה שלכתוב משפט קצר על נייר יותר קל מלדבר סתם כך.

באופן כללי נהגו להקל בדיבור חולין לצורך לאלו היושבים ולומדים שם שעות ארוכות, כי מניעת הדיבור והצורך לצאת וכו' יגרום ביטול תורה, ומעוד סיבות.

ההיתר בזה בארץ ישראל קצת יותר דחוק, משום שיש סוברים שתנאי שלא יחול קדושת בית כנסת על כל דיניו, קיים רק בחו"ל.

מקורות:

ערוך השולחן אורח חיים סימן קנא סעיף ה

ויש לתמוה על מה שעכשיו מקילים לדבר בבהכ"נ ובבה"מ אחר התפלה כמה דברים של חול ונעשה כהיתר ונ"ל דס"ל כשיטת הרמב"ן שיתבאר דבתי כנסיות של בבל על תנאי הן עשויות אפילו בישובן לדבר שמוכרחין לכך ואנחנו חושבים זה להכרח כל אחד לפי עניינו מיהו זהו וודאי לעשן שם עלים מרורים כנהוג ולהעלות שם עשן וודאי איסור גמור יש בזה ואין לך קלות ראש גדול מזה ולא הותרה רק להיושבים ולומדים שם כל היום או חצי היום דזהו כאכילה אצלם ולכן מותר להם בבהמ"ד ולא בבהכ"נ ושאר כל אדם איסור גמור הוא ולזה לא מהני תנאי ולכן ראוי לגעור בהעושים כן: 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל