לתרומות לחץ כאן

הטועה וחוזר לראש התפילה – האם חוזר לה' שפתי?

שאלה:

שלום וברכה
במקרה שצריך לחזור לראש התפילה בתפילת 18 (כגון אם שכח לומר המלך הקדוש ולא סיים עדיין את תפילת 18)-
האם צריך לומר שוב ה' שפתי תפתח ופי ידי תהילתך? או להתחיל ישר בברכת אבות?

תשובה:

כל עוד הוא באמצע התפילה ודאי אינו חוזר על ה' שפתי תפתח, הנדון הוא כשסיים מה דינו וכפי שנבאר.

כתב המשנ"ב סי' קי"ד סקכ"א במי ששכח 'משיב הרוח' וסיים את הברכה והתחיל ברכה שאחריה, שדינו שחוזר לראש התפילה – דאי"צ לחזור ולומר ה' שפתי תפתח. ומקורו מהריטב"א בתענית. אכן ה'אגרות משה' (ח"ה סי' כ"ד אות ה') כתב לחלק, שדברי הריטב"א הם דווקא בעומד באמצע התפילה וצריך לחזור לראש, אבל אם עקר רגליו, כבר נחשב תפילה חדשה וצריך לחזור ולומר ה' שפתי תפתח, והביא מסידור רבי סעדיה גאון (עמוד כ"ג) שכתב דאם שכח יעלה ויבוא, שצריך לחזור לראש – צריך לומר ה' שפתי תפתח, וכתב דאין מחלוקת בין הרס"ג לריטב"א, אלא הריטב"א דיבר בעומד בתפלתו והרס"ג מדבר כשעקר רגליו, שכן הדין לגבי יעלה ויבוא שרק אם עקר רגליו חוזר לראש. ולכן צריך לחזור ולומר ה' שפתי תפתח.

אכן יש לעיין, שבדברי הרס"ג שם כתב גם לגבי מי ששכח 'משיב הרוח' או 'המלך הקדוש' ונזכר כשהוא עודנו בתפילה, צריך לחזור מתחילת ה' שפתי תפתח. הרי מוכח שהרס"ג לא ס"ל כהריטב"א. אכן חילוקו של האגרו"מ מסתבר בדעת הריטב"א, שכסיים תפילתו ייתכן שיודה לרס"ג.

בשערי תשובה סי' תכ"ב כתב בשם ה'שלמי חגיגה' (סי' ב' ס"ג) שכתב ע"פ הריטב"א דגם כשחוזר מחמת ששכח יעלה ויבוא וסיים תפלתו, א"צ לומר ה' שפתי תפתח.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל