לתרומות לחץ כאן

מזוזה בבית שכור או שאול בחו"ל

שאלה:

שלום כבוד הרב אם אני טסה לחול לתקופה של חודש או חודש וחצי ואני מתכוונת להתגורר בזמן הזה בבית של חבר ואין שם מזוזה האם אלי להתקין שם בזמן שאני גרה שם?

תשובה:

השוכר או שואל בית בחו"ל, עד שלושים יום אינו חייב במזוזה, ביום השלושים ואחד יש חיוב מזוזה ויש סוברים אף שהוא חיוב גמור מהתורה. השלושים יום הללו צריכים להיות רצופים, אבל אם באמצע עבר יום אחד עם חפציו למקום אחר, כשהוא חוזר מתחיל למנות שוב את השלושים יום. לכן, כדי להמנע מחיוב מזוזה [שהוא לא רק בכניסה הראשית לדירה אלא בכל החדרים שמושאלים לך!] צריך שלא תגורי שם שלושים יום ברצף.

אם גרים ברצף, לא יקבעו את המזוזה קודם הגיע זמן החיוב ביום השלושים ואחד. ויש שהקלו לקובעה מיד.

מקורות:

שו"ע יו"ד סי' רפו סעי' כב, על המחלוקת אם חיוב זה לאחר ל' יום הוא דאורייתא או דרבנן, ראה ריטב"א שבת קלא ב שסבר שהוא חיוב דאורייתא, ויש שהקשו שבחידושיו ליומא יא ב משמע שהוא דרבנן, וראה במנחת חינוך מצוה תכג בדעת החינוך שהוא דאורייתא, וראה עוד דבר אברהם ח"א סי' לז, ובס' הליכות שלמה תפילה מילואים סי' ח בדעת הסוברים שהוא חיוב דאורייתא. וראה תוס' עבודה זרה כא א שאינו חייב אלא רק מדרבנן, וכן הוא בחי' הרשב"א שבת שם.

על הנדון אם החיוב חל ביום השלושים או ביום השלושים ואחד, ראה שדי חמד מערכת מ' כלל קיב.

על כך ששלושים אלו הם דוקא אם היו רצופים, ראה דעת קדושים סי' רפו ס"ק כו, ובמקדש מעט שם ס"ק נח.

על כך שאין לקובעה מיד ראה יד הקטנה מזוזה פרק ב מנחת עני אות כה, וראה חקרי לב ח"ג סי' קכח, וראה יביע אומר ח"ח סי' כז. על המקילים בזה, ראה הלכות קטנות ח"ב סי' צה, חכם צבי חדשים סי' ד, הרי בשמים תנינא סי' ריט, משיב דבר ח"ד סי' טז, מנחת יצחק ח"י סי' צב, והמיקל כשיטה זו לא הפסיד.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל