לתרומות לחץ כאן

מציצה על ידי אחר בברית מילה בשבת

שאלה:

שלום וברכה
אני מחפש מקורות לשאלה הבאה :
אסור לאדם שלא מל מעולם למול או לפרוע בשבת
האם מותר לו למצוץ בשבת ?
אשמח מאוד לתשובה (ומקור אם אפשר)

תשובה:

שלום וברכה

לענין המציצה לכאורה אין חשש קלקול, אבל מצד אחר כתבו הפוסקים שלא לעשות כך. יש נדון רחב בפוסקים אם בשבת ניתן למול על ידי שני מוהלים, כאשר האחד מל והשני פורע, שכן הראשון לא גמר מלאכתו ומל ולא פרע כאילו לא מל. וכתבו אחרונים, שאף לדעת המקילים בדבר, המציצה לעולם תעשה בשבת על ידי מי שפרע, ונאמרו בכך כמה טעמים:

באמרי אש או"ח יח כתב, שכיון שהמציצה אינה מעצם המילךה ורק נעשית מחמת הסכנה, עדיף שתעשה על ידי מי שבלאו הכי נדחתה השבת עבור מצותו.

בשו"ת בית ישראל או"ח לא כתב, שיש להמעיט במספר העושים את המצוה כיון שיש בכך חילול שבת, ולכן הגם שהקלו בזה במילה והפריעה שהם גוף המצוה, אין להקל בכך לענין המציצה.

באבני נזר יו"ד שלח, כד כתב לחשוש לאותם שסבורים שהמציצה מותרת בשבת כדין ציצין שאין מעכבים שמותרים רק אם לא פירש מהמילה, ולכן רק לגבי הפורע נחשב הדבר שלא פירש עדיין.

אמנם חיש שחולקים על כל הנ"ל ומתירים למצוץ בשבת על ידי אדם אחר, ואדרבה, לדעתם זה מותר גם למי שאוסר לחלק את המילה והפריעה לשנים, כיון שאינה אלא פעולת רפואה המותרת בשבת, ראה שואל ומשיב תנינא ח"ד סי' ז. וכ"ה בערוך השלחן רסו כד. בשו"ת אדמת קדש ח"ב סי' ז התיר זאת באופן שהמוהל אינו יכול למצוץ מחמת פצעים בפיו וכדומה שהוא שעת הדחק.

המקורות מתוך ספר ברית הלוי לידידי הגאון רבי מרדכי אורי אנגלמן שליט"א, רב מערב ראשון לציון.

ערב טוב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל