לתרומות לחץ כאן

להתפלל ביחיד כדי לבא לשיעור תורה קבוע, מותר?

שאלה:

שלום כבוד הרב.

יש לי שיעור גמרא קבוע במשך שעה אחת עם רב (דרך "זום") בשעה 18:00.
אבל עכשיו, יש תפילות מנחה וערבית בבית הכנסת ב-18:30 או בערך, ועל כן אני לא בא בשיעורים כיום.
והרב ביקש ממני לבא לשיעור, כי אין הרבה אנשים, כי אני יכול לחזק את השיעור…

האם במצב כזה, מותר לי לכתחילה להתפלל ביחיד, בידיעה שאם אני לא בא לבית הכנסת, יש חשש שלא יהיה מניין לתפילות (קדיש, קדושה, וכדומה)?

תודה מראש.
בשורות טובות, ישועות ונחמות.

תשובה:

שלום וברכה

אין להתפלל ביחידות, חובה למצוא את הזמן גם לתפילה בציבור שהיא לדעת הרבה פוסקים חובה גמור. וגם לקביעות העיתים לתורה. יהודי חייב כל יום שיעור תורה איכותי. אני בטוח שתצליח להסתדר עם שני הענינים האלו יחד.

בהצלחה רבה מאוד.

מקורות:

בענין חובת התפילה בציבור נחלקו הדעות, יש סוברים שזהו חיוב גמור, ומשום שאין תפילתו של אדם נשמעת אלא עם הציבור, ויש שדייקו מלשון השולחן ערוך בסי’ צ סעיף ט שאינה חיוב גמור, שכן כתב “ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הציבור”. אמנם, לשון הרמב”ם בפ”ח מהל’ תפילה, הוא “צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל עם הציבור”, ומשמע שהיא חובה ממש, וכן נראה מדברי התוס’ בברכות מז ב שר”א שחרר עבדו כדי לקיים תפילה בציבור ומשום שהמצות עשה של ונקדשתי בתוך בני ישראל דוחה את האיסור לשחרר עבד כנעני, וראה עוד רמב”ן גיטין לח ב, שו”ת הרדב”ז ח”ד סי’ יג, ובהרחבה בשדי חמד כללים מערכה ת כלל לז.

בשו”ע הרב הגדיל יותר וכתב שם בסעי’ יז: תפילת הציבור אע”פ שהיא מצוה מדבריהם גדולה היא ממצות עשה של תורה!

בשו”ת אגרות משה ח”ב סי’ כז כתב סברא מענינת לחייב תפילה במנין מעיקר הדין, שהרי כלל יש בידינו שהמתפלל במקום צואה אינו יוצא ידי חובתו, ומשום שתפילתו תועבה ואינה מתקבלת בשמים, ואם כן כיון שאמרו חכמים אין תפילתו של אדם נשמעת אלא עם הציבור, מן הדין לומר שאינה תפילה כלל ועליו לחזור ולהתפלל, אלא שבדיעבד אין לחייבו בכך, משום שאפשר שיש לו זכות אבות מיוחדת שבזכותה תתקבל תפילתו. נמצאנו למדים שהכרעת הפוסקים שיש חיוב להתפלל במנין.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל