לתרומות לחץ כאן

נרדם לפני קריאת שמע שעל המיטה – ברכות התורה

שאלה:

לכבוד הרב,
לעיתים קרובות בליל שבת נרדם בצורה לא מתוכננת לפני ק"ש שעל המיטה.
לרוב אני נוהג לקרוא ברכות התורה שמתעורר ומשתדל ללמוד משהו ואז ללכת לישון ובבוקר שוב מברך ברכות התורה.
אבל הבנתי שיש בעיה בדבר, קראתי את התשובה הזאת:
https://din.org.il/2019/01/24/%d7%91%d7%a8%d7%9b%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%99-%d7%a9%d7%94%d7%aa%d7%a2%d7%95%d7%a8%d7%a8-%d7%91%d7%90%d7%9e%d7%a6%d7%a2-%d7%94%d7%9c%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%9e/
אבל אני מנסה להבין איך יש לנהוג בבוקר שמתעורר?
ומה קורה (שגם קורה לעיתים) כאשר אני נרדם מתעורר מתחיל לקרוא ושוב נרדם ומתעורר להשלים את הקריאה, מה אז עליי לעשות מבחינת ברכות התורה (גם בלילה וגם בבוקר)?
תודה

תשובה:

אם ישנת שינת קבע ועכשיו אתה קם ורוצה ללמוד אז אתה מברך עכשיו ולא בבוקר, אבל אם רק נרדמת לכמה דקות אין צורך בברכות התורה.

בדיעבד שזה קרה לך, כיון שהפסוקים הללו נאמרים לשמירה ולא ללימוד, אזי לצורך אמירת קריאת שמע שעל המיטה לבד לא צריך ברכות התורה כמבואר בבית יוסף בסימן מז לגבי קריאת שמע של שחרית, כמו כן הביא השו"ע בסימן מו מחלוקת לגבי אמירת סליחות אם זה מחייב ברכות התורה.

ואגב, כדי שזה לא יקרה, כאשר נכנסים למיטה במטרה לישון אומרים קריאת שמע שעל המיטה, ואז ממתינים עם המפיל עד שממש רוצים לישון ואורים המפיל וישנים, כך היא נאמרת הרבה יותר טוב ובטוח.

לילה טוב.

הצטרף לדיון

11 תגובות

 1. הנושא של לחכות עם המפיל, אני לא יודע איך מיישמים את זה הלכה למעשה. בפועל אני אישית אף פעם לא מקבל שום "התראה" לפני שאני נרדם. פשוט שוכב וכשהעיניים נעצמות אני נרדם. יכול לקחת גם הרבה זמן. איך אפשר לדעת מתי נרדמים ולברך רגע לפני?

 2. לכבוד הרב,
  שינה של כמה דקות שהיא מעל 30 ד' גם בגדר "כמה דקות"?
  במצב השני של "בדיעבד", יהיה מותר להגיד רק ק"ש או שזה כולל גם התיבות של של מזמור צ"א וכו' ומה לגבי בפסוקים נוספים לשמירה וסגולה שמובאים בחלק מהנוסחים גם יהיה מותר ?
  תודה

 3. לא זו כוונתי. אלא שאם אתה רוצה עדיין לקרוא וכדומה לפני השינה תמתין וברגע שאתה עוצם עיניים במטרה לישון, תברך ולא משנה כמה זמן יקח.

 4. יש לציין שאם נרדם אפילו לדקה אחת בלילה, בשכיבה ובכוונה לישון – חייב לברך ברכות התורה לפי הרב עובדיה זצוק"ל.
  דעה זו של חצי שעה היא דעת הפסקי תשובות, אבל בני ספרד רבים נוהגים לברך ברכות התורה אפילו על שינה קצרה מאוד בלילה, כגון בימי אלול כשהולך לישון בלילה לזמן מועט וקם לסליחות, גם אם ישן 5 דקות מברך ברכות התורה

 5. אפשר להגיד "קריאת שמע שעל המיטה" בלי שם ומלכות של המפיל … מיד אחרי ערבית ואז תלך מתי שאתה רוצה לישון .
  ע"פ הפנימיות מבוא בסידור רחובות הנהר ובספרים נוספים
  שהקריאת שמע כהכנה לזיווג בחצות הלילה . מה שעושים בליל שבועות והושענא רבה . בלי קשר אם הולכים לישון או לא …

 6. במשנה ברורה בסי' רלט כתב להסמיך את קריאת שמע שעל המיטה לשינה. בליל שבועות עושים זאת בחצות והוא על פי סוד, ולא בתחילת הלילה.
  [מה יעזור המפיל בלי שם ומלכות?]

 7. כמו שאמרתי לפי הסוד אפשר להגיד הטעם הוא להעמיד ולהכין לזיווג דחצות הלילה וכמובן שההסבר יותר מורכב ….

  לגבי ברכת המפיל בלי שם ומלכות . אמרתי שיש לזה מקורות , אחד מהם בבין איש חי שנה א פקודי אות יב הנה הציטוט:
  """
  יב
  ברכת המפיל נתקנה בשם ומלכות וכן צריך לאמר כפי דברי רבינו האר"י ז"ל, אך יש נוהגים שאין מברכים אותה בשם ומלכות וכן מנהגי ומנהג אדוני אבי ז"ל, והטעם מפני החשש שמא יהיה מוכרח להפסיק באיזה דברים שיהיה מוכרח לדבר בם, וכתבתי לידידנו הרב הגאון מהר"א מני נר"ו להודיעני מנהג החסידים בערי הקודש תוב"ב, וכתב לי דהרוב אינם מברכים בשם ומלכות, עוד כתב שראה בכתב רבי אברהם אלזרקי ז"ל שכתב ראיתי גדולים בישראל שאינם מברכים ברכה זו, מטעם שמא יצטרכו להפסיק בדיבור, ויש כמה פוסקים דסבירא להו שאם פסק הוי ברכה לבטלה ועיין פתח הדביר חלק ב' סי' רל"ט, עד כאן דבריו נר"ו. על כן נראה להורות שכל אחד יעשה כמנהגו בזה ואזהרה גדולה להמברכים שישתדלו מאד לעמוד על עצמם שלא להפסיק בדיבור בין ברכה לשינה היכא שלא באה להם השינה תכף, וגם החושש ואינו מברך בשם ומלכות יזהר להרהר שם ומלכות בלבו: גם דע כי מצאתי כתוב בספר כתר מלכות כתיבת יד לומר תחלת הכל קודם המפיל "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה וכו', הרינו מקבל אלהותו יתברך ואהבתו ויראתו, והריני ירא ממנו בגין דאיהו רב ושליט על כולא וכולא קמיה כלא, והריני ממליכו על כל אבר ואבר גיד וגיד ממאתים ושמונה וארבעים אברים ושלש מאות וחמשה וששים גידים של גופי ונפשי רוחי ונשמתי מלכות גמורה ושלימה, והריני עבד להשם יתברך והוא ברחמיו יזכינו לעבדו בלבב שלם ונפש חפצה אמן כן יהי רצון" – עד כאן לשונו, וכך אני נוהג:
  """

 8. מה שכתבת על פי סוד אינני יודע ואין לנו עסק בנסתרות אלא מה שכתבו לנו הפוסקים בסימן רלט.
  מה שכתבת מדברי בהן איש חי אינו רלוונטי, הוא מדבר על המנהג שלא לברך ברכה זו, אבל אנחנו נוקטים להלכה שכן לברך, ושאין איסור הפסק מן הדין כיון שהברכה היא על מנהגו של עולם, וכן ההכרעה, ולכן, לא יעזור לברך בלי שם ומלכות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל