לתרומות לחץ כאן

הליכה לכותל בימי נידה

שאלה:

שלום
האם לאשה מותר ללכת לכותל בזמן נידה?

תודה

תשובה:

לענין כניסה לבית כנסת, כתב הרמ”א סוף סי’ פ”ח שיש שכתבו שלא תכנס נדה לבית הכנסת ויש המתירים, והמנהג במדינות אלו שלא להכנס בימי הראיה, ובמ”ב שם כתב בסק”ז שבמדינותינו נוהגים להקל בזה רק שלא להסתכל בספר תורה. ולענין הכותל המערבי, כתבו האחרונים שדינו כבית כנסת, כיון שלא קיי”ל כדעת הרדב”ז חלק ב’ סי’ תר”צ והחכמת אדם בשערי צדק שער משפטי ארץ ס”ח שהכותל המערבי הוא חומת העזרה שאז אסור לטמאים לעמוד על ידו, אלא הוא כותל הר הבית שמבחוץ לו מותר לעמוד. ור’ גם בשו”ת יביע אומר חלק ט’ יו”ד סי’ י”א שהאריך להוכיח שמותר לנדה להתפלל בכותל, ובמשנת רבי עקיבא (ר’ עקיבא סופר) סי’ י”ב כתב שלא תגע באבני הכותל בזמן שהדמים מצויים בה וכן כתב בספר דרכי טהרה עמ’ נ”ז כתב שראוי שלא תגע באבני הכותל בזמן שהדמים מצויים בה משום כבוד למקדש, ובספר טהרת הבית חלק ב’ עמוד רה כתב שיכולה גם ליגע באבני הכותל.

לענין כניסה לקברי צדיקים, בחיבת ירושלים מאמר רננו צדיקים אות ג’ אוסר גם בקברי צדיקים וכן בספר נוגה בשושנים בשם הגר”מ הלברשטאם עפ”י כת”י מהחיד”א שאין אשה נכנסת למערת רשב”י בימי נידתה, ובספר באר מרדכי בשם ספר אשר לדוד הספרדי דף ל”ה כתב שמותרת להכנס לקברי צדיקים לבקש רחמים, וכן כתב בספר גופי הלכות סו”ס קצ”ה מתיר בזה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל