לתרומות לחץ כאן

גשם בסוכות – סימן קללה?

שאלה:

שלו' רב
מה ההתייחסות הנכונה לכך שהגשם התחיל לפני אמירת משיב הרוח וקל וחומר לפני אמירת ותן טל
יתירה מכך לעניין הבעיה שגשם זה כמו עבד ששפך לו רבו קיתון על פניו אנו כולם סמוכים על הרע"ב שכתב שזה רק ביו"ט ראשון
וכמובן שזה קשור לשאלה הראשונה בעניין שכלל לא ביקשנו על הגשם עתה

תשובה:

זה שלא ביקשנו אין לזה משמעות… לגבי הסימן קללה: יש אומרים שדווקא בלילה הראשון אין הם סימן קללה. ורק בשאר הימים הם סימן קללה. יש שנראה מדבירהם להיפך. ויש שכתבו כי בלילה הראשון הוא סימן קללה, ואילו בשאר הימים אינו סימן לא קללה ולא ברכה

מקורות:

ראה בפסקי תשובות (סי' תרלט אות יח) שהביא כמה דעות בענין. ביכורי יעקב (שם ס"ק לט) כתב כי מאחר שדעת הרמ"א שניתן לאכול בסוכה כשיורדים גשמים בלילה הראשון, הרי דווקא בלילה זה אינו סימן קללה, שהרי הוא אוכל בסוכה, ואדרבה מתוך צער, ושכרו מרובה יותר. וכן הביא בשם שו"ת זכרון יהודה (גרינוולד, סי' קפג).

מנגד, הביא את לשונו של הרמב"ם בפירושו למשניות (סוכה סוף פרק ב') כי גשם בתחילת סוכות הוא סימן קללה. משמע כי רק בליה הראשון הוא סימן קללה.

וראה עוד בריטב"א (תענית ב,ב) שכתב על דברי ר' יהושע במשנה ששאל ר' אליעזר מדוע הוא סבור שיש להזכיר גשמים כבר מיום הראשון של סוכות הרי גשמים הם סימן קללה בחג. ועל כך כתב הריטב"א: "מכאן משמע דמשום כל החג קאמר, ולא על לילה הראשון בלבד כדכתב רבינו אפרים ז"ל התם. אלא שיש לדחות דבלילה הראשון סימן קללה ומכאן ואילך לא קללה ולא ברכה כלישנא דמתני' דהכא".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל