לתרומות לחץ כאן

סוכה שנבנתה בשבת

שאלה:

שלום,

מה הדין לגבי אדם שהשלים את סוכתו בשבת, האם מותר לו ליהנות ממנה, שהרי קיימא לן מצוות לאו להנות ניתנו? יש מצב שאם אני אגיע לסוכות להורים שלי זה יהיה המצב. ואשמח למקורות.

תשובה:

שלום רב,

השאלה היא אינה מחמת מצוות לאו להינות ניתנו, משום שעם הנאת מעשה שבת זה אפשר להסתדר לאחר כדי שיעשו כאשר מדובר על אחרים. אולם הבעיה היא מצד מצווה הבאה בעבירה.

בספר מקראי קודש סוכה סי' ו' דן בשאלה זו. בתחילה תלה את הנידון במחלוקת ראשונים בעניין מצווה הבאה בעבירה. התוס' בסוכה כתבו שלולב של אשירה שפסול לא נאמר בו הטעם של מצווה הבאה בעבירה משום שהמצווה לא באה מחמת העבירה כמו בגזל. ולפי"ז יש מקום לדון האם העובדה שלא היה אפשר לשבת בסוכה זו אילו לא נבנתה בפועל בשבת כפי שהיא נבנתה עושה את זה למצב שבא מחמת העבירה או לא. ובכל מקרה לדעת הרמב"ם בפירושו למשניות הפסול של אשירה יכול להיות גם מחמת מצווה הבאה בעבירה וכן הוא במגיד משנה פ"ח מהלכות לולב, ולשיטתם נראה ברור גם בנד"ד שזה ייחשב למצווה הבאה בעבירה ופסול.

אח"כ הביא סברא להתיר עפ"י דברי התוס' שם ל,א לגבי קרבן הגזול שאם הסתיים קנייתו לפני המצווה אין זה נחשב למצווה הבאה בעבירה, א"כ גם כאן הרי הסתיים העבירה לפני בא המצווה, אלא שגם זה אפשר לתלוי במחלוקת ראשונים, ראה בשו"ת כתב סופר או"ח סי' קכז. עוד רצה לצדד שם עפ"י דברי המנחת חינוך מצווה שכח שאין איסור מצווה הבאה בעבירה בשאר ימות החג (לגבי מצוות סוכה משום שאין חיוב אכילה עיי"ש) אולם לא רצה להכריע כך משום שדברי המנחת חינוך הם חידוש שאפשר לומר שיש מצווה הבאה בעבירה גם בכה"ג.

אמנם יש מקום לומר שאם יגביה את הסכך באופן שלא יהנה ממעשה שבת שנעשה יהיה טוב, וזאת עפ"י המשנה ברורה סי' תרלא ס"ק כד. ולמרות שהביא מהבכורי יעקב שיש פסול גזול גם בדפנות, מ"מ י"ל שזה רק לגבי פסול גזול ולא פסול מצווה הבאה בעבירה שזה רק על חפצא של מצווה וזה עצם הסוכה הכשרה. ראה שם בהערת הגר"י כהן זצ"ל.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. מחילה אבל אין לי את הספר הזה, ואני כן צריך לדעת תשובה, שכן אני בעל תשובה שמגיע ממשפחה חילונית, ויתכן מאוד שאני אתקל במקרה כזה אם אתארח, בפרט שהיום הראשון יוצא בשבת..

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל