לתרומות לחץ כאן

כשרות מאכלים דרך זונדה

שאלה:

שלום,
רציתי לשאול האם בכשרות האיסור הוא על לאכול לא כשר או על זה שלא יתעכל אוכל לא כשר. והנפקא מינה זה לעניין כל מיני ספקות שאם זה האפשרות השניה – אז מן הסתם ארצה יותר להחמיר (למרות שלפי כללי הפסיקה יש את דיני הספקות וכו').
תודה

תשובה:

יש איסור גם בהנאת גרונו וגם בהנאת מעיו, שני הדברים אמת.

גם לגבי ברכת הנהנין יש דיון רחב מאוד בפוסקים מה המחייב של הברכה, האם הנאת מעיו או הנאת גרונו, וההכרעה בזה, שכל שאכל כדרך בני אדם, די בהנאת מעיו לבד לחייב ברכה גם אם לא היה הנאת גרונו, ראה בשו"ת חתם סופר או"ח סי' קכז, מהר"ם שיק או"ח סי' רנ, אבני נזר או"ח סי' קכג, דברי מלכיאל ח"ה סו"ס רמא, מנחת יצחק ח"ג סי' יח ועוד רבים. ועי' משנה ברורה סי' רד ס"ק מב-מג.

אמנם ראה שו"ת אחיעזר ח"ג סי' סא שכתב דבר חידוש, שאף שנחלקו רבי יוחנן וריש לקיש אם האיסור של מאכלות אסורות הוא דוקא בהנאת גרונו או גם בהנאת מעיו, והרמב"ם מאכלות אסורות פי"ד הל' יא חשש להחמיר בזה באופנים מסוימים אף בהנאת מעיו לבד, היינו דוקא בדבר הנעשה על ידי אכילה אלא שאין בה הנאה, כמו אכילת דברים מרים וכיוצא בזה, אולם כאשר האוכל נכנס לגוף דרך זונדה שלא באופן של אכילה בכלל, אין בכך איסור כלל, ואין צורך לבדוק אחר כשרות המאכלים הללו. אני מניח ששאלתך נוגעת למקרה כעין זה.

שבת שלום, גמר חתימה טובה ובריאות איתנה!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל