לתרומות לחץ כאן

לרמוז לגוי שידליק את הפלטה ביום טוב כשיש אורחים רבים

שאלה:

ביום טוב שני של רה"ש כבתה בטעות הפלטה ( ע"י שעון שבת ) בזמן שאמורים היו לבוא כ 20 אורחים לסעודה. האם מותר היה לומר לגוי ברמיזה להפעיל את שעון השבת של הפלטה

תשובה:

באופן כזה בשעת הדחק, כיון שמדובר ביום טוב שני שהוא דרבנן, ולצורך מצוה [באופן כזה אולי נחשב הדבר גם כמצוה דרבים], כי אחרת אין אוכל וזה גם מקום צער גדול ובושה מהאורחים, ניתן להקל לומר לגוי ועדיף כמובן לרמוז, להדליק את הפלטה, ואם אפשר שידליק על ידי שעון שבת, שידלק לאחר זמן, זה עדיף, כיון שלכמה פוסקים באופן זה יחשב הדבר כגרמא וזה עוד צירוף לקולא.

מקורות:

ברמ"א סי' שז סעי' הובסי' רעו סעי' ח הביא את דברי העיטור שלצורך מצוה מותר אמירה ןגוי אפילו מלאכה דאורייתא, אמנם במשנה ברורה שם הביא שאינו עיקר להלכה אבל יש שהקלו בז במקום הפסד גדול. ולענין זה אין הבדל בין רמז לאמירה כיון שמדובר במלאכה שיש בה הנאה. אבל כאן הוא יום טוב שני דרבנן ובזה יש יותר להקל כמו שבות דשבות.

בשו”ת אגרות משה ח”ג סי’ מב התיר אמירה לגוי לצורך תפילה בציבור וקריאת התורה גם במלאכה דאורייתא, וראה קובץ תשובות ח”א סי’ לב הביא שיש שנהגו להקל בזה, אלא שראוי לגדור עצמנו בכך, מחמת הפירצה הגדולה שיש בענין אמירה לגוי בזמנינו שחושבים שהכל מותר. ומכל מקום זה עוד צד להקל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל