לתרומות לחץ כאן

מכירת ספרי קודש לגוי

שאלה:

שלום הרב, האם יש הלכה שאוסרת על מכירת ספרים יהודיים לגויים או לבני נח?

שנה טובה ומתוקה

תשובה:

באופן עקרוני כיון שאסור ללמד תורה לגוי ואסור לגוי ללמוד ורה, אין למכור לו ספר קודש שבכך מכשיל אותו בלימוד האסור לו, ויש בכך מסייע לדבר עבירה, אמנם אם זה ספר שמלמד על שבע מצוות בני נח – גם אם יש שם עוד דברים, מותר.

מקורות:

שיורי ברכה יורה דעה סימן רמו:

"יש מי שכתב דנקט ר' אמי אין מוסרין ד"ת לגוי, לרמוז שאסור למכור להם ספרי הקודש וזהו אין מוסרין, והגם שאין כאן דקדוק כאשר צדיק יבחן, מ"מ הדין דין אמת".

שו"ת 'יד אליהו' (סימן מ"ח): "ולענין אם מותר למכור להם ספרי קודש, זה גם כן תלוי בזה. דאי אין יכול העכו"ם להמציא ספרים אלו כי אם על ידי ישראל, אם כן הוי כתרי עברא דנהרא דאסור להושיט לו כו', ואסור מלפני עור לא תתן מכשול, ועיין בי"ד סימן קנ"א, (ומלבד שאפשר שיש לומר משום בזיון ספרים דילמא יבזה אותם ח"ו). ואף במקום דאינו עובר מלפני עור, אסור עכ"פ מדרבנן, כמ"ש התוס' בריש שבת. אך אם יש בספרים אלו דינים מז' מצות שהם שייכים בהם, אם כן יש לומר דמתחילה אינו קונה כי אם ללמוד שהוא שייך בהם, ואפשר דאין לחוש שמא קונה בהם ללמוד מה שאסור לו, רק תלינן במה שמותר לו".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל