לתרומות לחץ כאן

הנאה ממעשה שבת – חפץ שהובא באיסור בשבת

שאלה:

שלום , קרוב משפחה חילוני הביא לי ספר שהוא אסף מהרחוב במכוניתו בשבת,
ולא ידעתי אם מותר לי לקחת את הספר שכן בניגוד למעשי שבת אחרים, ייתכן ומלאכת מציאת והבאת הספר אחרי שבת לא הייתה אפשרית שכן מישהו אחר היה לוקח את הספר בנתיים.
האם מותר לקחת את הספר?

תשובה:

כיון שזה לא בטוח וכבר עבר בכדי שיעשו, ויש בכלל ספק במלאכה שלא נעשתה בגוף החפץ אם יש איסור של מעשה שבת – יש להקל ולהשתמש בספר בלא חשש.

מקורות:

הראשונים במסכת עירובין דף מא ע"ב נחלקו האם קיים איסור להנות ממעשה שבת כעין זה שלא נעשתה מלאכה בגוף הדבר, וכגון שהגיע חפץ מחוץ לתחום שבת או על ידי רכב. התוספות הרשב"א והריטב"א בתירוצם הראשון שם הבינו שאין להקל בכך אלא באיסורים דרבנן כמו איסור תחומין, ולא באיסור מהתורה כמו בנסיעה ברכב. אולם בתירוצו השני כתב שם הריטב"א בשם רבינו יונה, שאיסור מעשה שבת נאמר רק כאשר נעשה מעשה בגוף הדבר כמו בישול, ולא בהבאתו לבד. אלא שאם נעשה הדבר במזיד, קנסו חכמים באיסור מיוחד שלא להשתמש בו. וראה בהרחבה בשו"ת מנחת שלמה סי' ה אות ב. להלכה, כתב בחיי אדם להקל בזה בשעת הדחק כמו במקרה שלך, והובא בביאור הלכה תחילת סי' שיח.

כמו כן, בביאור הגר"א בסי' שיח שם כתב, שכל הנידון האמור אינו אלא כדי להתיר זאת באכילה למביא בעצמו, אולם, אנשים אחרים יכולים בשעת הדחק להנות מהמאכל אף אם התבשל באיסור, אם נעשה הדבר בשוגג ואין להם מאכלים אחרים לכבוד שבת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל