לתרומות לחץ כאן

האם אפשר לתפוס לאחרים מחלוקת מזון

שאלה:

האם מותר לי לתפוס לשכנים ולקרובים מה שמחלקים בחלוקה 'שלח לחמך' וכל מיני עמותות ?

תשובה:

שלום וברכה,

אסור לתפוס מצרכים של חלוקה עבור אחרים אם בתפיסתך יגרע לאחרים שלא יהיה להם.

אם יש לך זכות לקחת לעצמך ואתה לא לוקח לעצמך כלל אלא לאחרים, מותר לך לתפוס עבור אחרים מה שאתה יכול לקחת לעצמך.

נחלקו הפוסקים במקרה שיש לך רשות לקחת לעצמך ובאותו זמן אתה לוקח לעצמך ולאחרים, יש שיש אוסרים ויש מתירים, ויתכן שכאן לכו"ע אסור ולכן יש להימנע ולא לתפוס לאחרים.

בהצלחה. 

מקורות:

התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה. ולכן אומרת הגמרא (גיטין יא, ב ועוד) שאסור לתפוס לקט שכחה ופאה לעניים מסוימים כאשר מגרע לעניים אחרים שלא ישאר להם. וכן נפסק בשו"ע סימן קה שאסור לתפוס חוב לחברו כאשר חב לאחרים, ואם תפס לא קנה. על כן אסור לתפוס לאחרים מצרכים.. 

פסק השו"ע שם ס"ב שאם חייבים לו מותר לו לתפוס לחברו במקום לתפוס לעצמו, מיגו דאי בעי זכי לנפשיה זכי לחבריה. וכתב הסמ"ע שמותר לו לתפוס רק את הסכום שחייב לו, אבל לא יכול לתפוס סכום גדול עבור עצמו ועבור חברו. והש"ך חולק וסובר שאם חייבים לו יכול לתפוס עבור עצמו ועבור חברו, משום דמיגו דזכי לנפשיה זכי לחבריה. ולפ"ז יש לדון כשתופס לעצמו אם יכול באותו זמן לתפוס גם לחברו, שלפי דעת הש"ך מותר. אלא שלכתחילה קשה לפסוק כדעת הש"ך כדברי התומים והנתיבות שפסקו כדעת הסמ"ע. והפת"ש הביא בשם החת"ס שיכול לומר קי"ל כדעת הש"ך. 

ולפ"ז אם תופס לחבר את החלק שיכול לזכות לעצמו מותר. אבל אם תופס לו ולחברו ביחד, לדעת הסמ"ע והנתיבות והתומים אסור, ולש"ך מותר. יתכן שבחלוקת מזון שזה לא הפקר כמו מתנות עניים אלא נתינה של התורמים, הם נותנים על דעת שכל אחד יבוא מעצמו לקחת, וא"כ גם לש"ך יהיה אסור, ומאחר ויש מחלוקת בדבר ויש מקום לאסור לכו"ע יש להימנע לתפוס לאחרים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל