לתרומות לחץ כאן

איסור עני המהפך בחררה כשהני לא ידע על קונה אחר

שאלה:

שלום. קונה ב, שאינו מודע לקונה א, אם קנה, נקרא רשע. מדוע אין חובה בדין העברי על המוכר לעדכן את קונה ב שיש קונה א מפני "לפני עיוור לא תתן מיכשול". בדין הישראלי כל חובת תום הלב במו"מ, על המוכר. שנה טובה.

תשובה:

שלום וברכה,

ראשית כל, אם קונה ב' לא ידע שיש קונה א', יש הסוברים שאין איסור של 'עני המהפך'. והאיסור רק אם יודע שיש קונה אחר ובא השני ומציע את עצמו ומסלק את הראשון. אולם יש החולקים וסוברים שגם בשוגג יש איסור של 'עני המהפך'.

לשיטות שיש איסור בשוגג או שהשני ידע שיש קונה ראשון וניגש לעסקה, הקשה הספר אז נדברו (ח"ז סימן פד) מדוע למוכר אין איסור על המוכר למכור לשני, הרי הוא עובר באיסור של 'לפני עיוור' כשמוכר לשני. בעלון המשפט גיליון מספר 96 רצינו לתרץ שיתכן שאם השני ניגש למוכר ומסלק את הראשון, ולמוכר אין הבדל אם ימכור לראשון או לשני, אכן יש איסור למוכר למכור לשני. ומה שכתבו הפוסקים שלמוכר אין איסור של עני המהפך דווקא אם המוכר מעצמו הלך לחפש קונה אחר, או שיש רווח למוכר כשימכור לשני, אבל אם הקונה ניגש אליו ועובר באיסור, אזי יש איסור גם על המוכר.

בהצלחה.

מקורות:

בשו"ת חמדת שלמה (חו"מ סימן ד. והובא בפת"ש סימן רלז ס"ק ב) חידש שאם הלוקח השני לא ידע שכבר קדם המוכר ופסק אם קונה אחר, אינו חייב לפרוש, שאיסור עני המהפך איסורו מדרבנן, ובשוגג אין איסור. ובגמרא (קידושין נט, א) שאמר ר' יצחק לרב גידל שיחזיר אחר שקנה למרות שהיה בשוגג, אין זה אלא מדת חסידות. אכן ראה בעלון המשפט מס' 13 הערה 6 שיש פוסקים שסוברים שאפילו בשוגג – אם יכול להחזיר הדבר למהפך הראשון ואינו עושה כן נקרא רשע, וא"כ מידי מחלוקת לא נפקא, ולכן אם בשעה שניגש הלוקח השני למוכר והציע מחיר גבוה לא ידע שכבר פסק המוכר עם קונה אחר, ובכך התעורר המוכר למכור לשני, ראוי בוודאי להימנע מלקיים את העסקה, ואף אם כבר עשה את העסקה, נכון מדינא להחזיר הדבר לראשון אם אפשר, ולכל הדעות מידת חסידות יש לנהוג כן.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה על התשובה.
    במחילה, ההגיון של המשפט האזרחי המטיל חובת תום לב מוחלטת על המוכר, נראית לי כפותרת כל בעיה העלולה להתעורר.

  2. גם החוק של תום לב לא פוטר בעיה זו, כיון שלא מדובר במשהו בעצם העסקה – בדירה, אלא מדובר בכלל אנושי, מי קודם לקנות, וההלכה מחייבת מצד סדר האנושי להקדים את מי הראשון שעומד לסגור את העסקה. חובת תום לב לא מחייבת סדר אנושי אלא פגם במהות המקח. ולכן החוק לא עוזר כאן רק ההלכה היא שמחייבת על השני לסגת מהעיסקה ולתת זכות קדימה לראשון.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל