לתרומות לחץ כאן

אוכל שהיה בכלי שאינו טבול

שאלה:

שלום רב, האם אתה יכול לאכול אוכל שהונח בכלי זכוכית ששכח לקחת את המקווה? מה צריך לעשות בעניין של ספרדים?

תשובה:

אסור להשתמש בכלי שאינו טבול, אבל עצם הנחת המאכל בכלי כזה אינה אוסרת אותו באכילה.

מקורות:

ראה רמ"א סו"ס קכ.

על עצם האיסור להשתמש בכלי שאינו טבול: באור זרוע סי' רצג נקט שהאיסור להשתמש בכלי שאינו טבול [במידה וחיוב טבילתו מהתורה, תלוי בסוג הכלי] הוא מהתורה, וכן דייקו אחרונים בשאגת אריה סי' נו, אולם בישועות יעקב בתחילת סי' קכ כתב, שאף שחיוב הטבילה מהתורה, איסור השימוש בכלי קודם טבילה הוא דרבנן, וכך נקט המשנה ברורה בביאור הלכה בסי' שכג, וכן כתב בשו"ת מנחת יצחק ח"א סי' מד, וכך היא ההכרעה הלכה למעשה, ממילא גם אם נגדיר זאת כספק, הוא ספק דרבנן.

אמנם בס' טבילת כלים עמ' קב הביא מהגרש"ז אויערבך שהגם שאיסור השימוש הוא מדרבנן, יש בשימוש כזה גם ביטול עשה, כיון שניתן להטבילו, אבל בשו"ת מנחת יצחק שם חלק על דבריו, וכתב שלפי ההגדרה הנ"ל, החיוב מהתורה הוא שכאשר יזדמנו לו מים יטביל את הכלי, אבל כל עוד לא הזדמן לו, מותר להשתמש, וממילא אין כאן אלא איסור דרבנן.

על שימוש בכלי שאינו טבול בבתי עסק, כמו מלון מסעדה וכדומה של יהודי שאינו מקפיד על טבילת כלים, ראה בהרחבה מה שכתבנו בענין זה כאן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל