לתרומות לחץ כאן

סמוכים ובטוחים שיעשה להם נס – ההיגיון שבדברים והסיבה לנהוג כך

שאלה:

שאלה מוזרה , ואני מתנצל כוונתי לטובה, רוב היהודים חוטאים, ואינם דתיים, היכן הבחירה של 50/50?

מה האמת? מצד אחד כולנו צדיקים, ולכן רק מברכים ביום הראשון את חברינו לשנה טובה תכתב, אחר כך ביום השני לא עושים כן… ואז בעשרת ימי תשובה שוב אומרים שעלינו לחשוש שאנו מהבינונים… ואז במוצאי יום כיפור שוב עלינו לשמוח שאנו צדיקים? וגם החברים שלנו?
ובכלל אנו בטוחים שנעשה לנו נס? ואם חלילה נמות ביא תשרי אנו מחזיקים ש11 חודשים על ילדינו לומר קדיש בגלל הגיהנם? גם אם נמות ביא תשרי אחר שנכנסנו לחופה והיינו כחתן שהכל מתכפר? או שהשתתםנו בברית עם אליהו הנביא? וזאת אחר צום בערב ראש השנה ששליש התכפר?
אני שואל ברצינות מה האמת? קשה לבנות עולם מוחשי עם כל כך הרבה מקורות סותרים?

תשובה:

שלום וברכה

את שאלתך הראשונה לא הבנתי, למה מנין האנשים החילוניים קובע את מהות הבחירה? כאשר אנחנו אומרים שלכל אדם קיימת בחירה שקולה, משמעות הדברים היא אחת: כל אדם שיהיה כנה עם עצמו ויבוא לבחון את המציאות כפי שהיא, יוכל להגיע למסקנה שיש אלוקים ותורתו אמת ולקיימה. אף אחד לא מוכרח לשום דבר, והבורא לא מסתתר עד כדי כך שיתכן שאדם כנה לא יוכל למוצאו, מי שיבחן בכנות ימצא אותו בבירור, ממילא הבחירה בידך אם לעשות זאת.

בנוגע לשאר שאלותיך, הדבר פשוט וברור שאף אחד לא יודע כיצד באמת יצא מן הדין, וכי איך ידע? הרי כולנו יודעים שלא עישנו תשובה כמו שצריך, אלא שאחת מהנהגותיו של הקב"ה, והנפש החיים מדבר על כך ועוד יותר מכך הבעל שם טוב, ועוד רבים, היא בחינת "ה' צילך על יד ימינך" – כשם שאתה הווה עצמי כך אני הווה עמך. לומר, שעצם התפיסה של הקב"ה כרב חסד, ועצם האמונה באמיתות הנהגתו זו, משפיעה עלינו חסד. זה בעצם סוד אמירת י"ג מידות של רחמים ועוד. 

יש מחלוקת ידועה אם התפיסה הזו שהקב"ה ישפיע עלינו חסד היא עצמה מצות הבטחון, כפי שסבר הבעל שם טוב, או כפי דעת החזון איש על פי פשטות הראשונים, שמצות הבטחון היא להאמין שכולו חסד וכל מה שיהיה הוא לטובתנו, אבל אין חיוב להאמין שהטוב יהיה נגלה לנו וכו', אבל זה רק בקשר למה היא מצות הבטחון, אבל זה שהתפיסה הזו והאמונה הזו משפיעה עלינו חד זה ברור ומוחלט.

ולכן, כחלק מעבודת הימים הללו, נתנו לנו חכמים גם עצה, להיות סמוך ובטוח בחסדו יתברך, כי תפיסה זו אכן משפיעה עלינו חסד, והיא גם אמיתית, הוא באמת רב חסד ומרבה להשפיע עלינו חסד. ממילא יש הנהגה של סמוכים ובטוחים שיעשה לנו נס, ויחד עם זה אנחנו במקביל עושים הכל כדי להיות ראויים לחסדו יתברך בתפילות ובחזרה בתשובה וכו' [זאת מלבד עצם מצות התשובה שהיא מצות ימים אלו בלי קשר לדין… שוכחים שיש גם עבודת ה' מלבד הנושא של איך לצאת טוב בדין..].

אגב, בענין תלויים ועומדים עד יום הכיפורים, ידועים דברי הגר"א, שהחתימה בראש השנה לצדיקים ולרשעים היא רק במה שנוגע לחיי העולם הבא [צריך להבין כוונתו ואין כאן המקום להאריך] בנוגע לדין על חיי העולם הזה בשנה החדשה, כולנו תלויים ועומדים עד ליום הכיפורים כמו שאומרים בתפילת ונתנה תוקף].

לגבי שאלתך עם ברית מילה ואליהו הנביא ועוד, שאל כבר הגרש"ז אויערבך, איך יכול להיות שיום הכיפורים אינו מכפר בלי תשובה והשתתפות בברית מילה מכפרת, ופשוט בעינו שזה לא כך, ואכן יש בזה כמה ביאורים, יש אומרים שזה רק סגולה להתעוררות לתשובה אבל מי שלא שב לא מתכפר, ויש אומרים שזה מכפר רק על צחנת החטאים ולא על עצם עשייתם ועוד ביאורים. עכ"פ גם נקודה זו שנויה במחלוקת.

הצטרף לדיון

7 תגובות

 1. השאלות של השואל נראים לי גם קשים

  הגויים חייבים ב7 מצוות בני נח
  כמה אחוזים מהגויים מקיימים אותה?
  היהודים חייבים בתרי"ג (פחות או יותר) ורוב היהודים לא מקיימים אותה
  אם הבחירה היא 50/50 היה 50 אחוז מהעולם או 60 או 40 לקיים אותם את ה7 מצוות
  המציאות היא לא כך לא אצל בגויים ולא אצלינו

  ועדיין לא דיברנו על עבירות כמו גזל אבק לשה"ר או עריות שרשום שהרבה נכשלים בה
  לגיטימי לשאול היכן הבחירה המאוזנת ?

  לגבי השאלה השניה של השואל
  לא נראה שזו עצה לסמוך על קב"ה אלא כתוב שחדוות השם מעוזינו ואנו בטוחים ואסור להיעצב , לא כסגולה, אלא כהבטחה ושוב אכן קשה להבין למה שוב מפחדים עד מוצאי יום הכיפורים
  התשובות ש"קיבלתי" כבחור בישיבה על שאלות בסגנון הזה לא יישבו דעתי גם אז

 2. אני חוזר ואומר, אין שום קשר בין איזון הבחירה למספר האנשים הבוחרים בטוב, איזון הבחירה פירושו שלכל אחד יש יכולת לבחור בטוב, האיזון נמדד אצל כל אחד ביחס לעצמו ולא הבנתי איך מספר האנשים שבפועל בחרו בטוב רלוונטי כאן.
  בנוגע לשאלתך, יש נקודה נוספת שכתבתי עליה באתר לפני ראש השנה:
  יש טעות עקרונית בתפיסת מהות היום ראש השנה ובהבנה של יום הדין בכלל!
  אנחנו רואים את מציאות החיים ואת כל מה שיש לנו כנתון קיים, שבראש השנה דנים עליו מחדש אם "להשאיר לנו אותו, ואם להוסיף או לגרוע ממנו", וזו טעות!
  מהות הענין הוא שכל הבריאה כולה מתבטלת והיא חוזרת ונבראת מחדש בראש השנה. כלומר לא מדובר ביום של דין ושל "לקיחה" אלא ביום של נתינה אין סופית! נתינה עצומה! תשעה מליארד איש קיבלו חיים אתמול! קיבלו בית משפחה ידידים בריאות ופרנסה!
  אלא שבריאה חדשה מחייבת גם דין ביחס לכל אחד אם גם הוא יברא מחדש ובאלו תנאים.
  כלומר מהות היום הוא השפעה עצומה של חסד ונתינה, אלא שהשפעה כזו מחייבת תיכנון וחשבון.
  כיון שמהות היום הוא נתינה וחסד עצומים, כפיות טובה היא להראות באבל, זה יום של הודיה אין סופית וחדות ה' היא מעוזכם על כל מה שמקבלים, ואת הקבלה רואים כבר בראש השנה עצמו, כל מי שקם בבוקר…
  תתרגל לרעיון הזה הוא משנה תפיסה.

 3. יש מושג של זיל בתר רובא… אם רוב העולם לא בוחר בטוב, אולי חלילה השיטה לא מאוזנת…
  ב5000 שנה האחרונות היה אי פעם ש50 אחוז מהעולם עשו את הטוב?

  אשתדל לעבוד על הרעיון השני , לא קל…

 4. אני חוזר על דעתי שאינני בטוח שהיא נכונה, אבל לפחות שיובנו הדברים לצורך הדיון, אני לא בטוח שכתוב באיזה שהוא מקום שהכח היצרי בין הטוב לרע צריך להיות 50/50, אינני זוכר כרגע כזה דבר. מה שכתוב הוא רק שלכל אדם יש בחירה חופשית, כלומר מוטל עליו להיות כנה ורציני וכך הוא יוכל להגיע לטוב. זה שאולי אצל רבים כוחות הגוף וכח ההרגל וכו', חזקים יותר מכוחה של הנשמה והיצר הטוב, אינו אומר שאין להם בחירה חופשית, ביד האדם לגבור על יצרו, וכיון שכך, מוטל עליו הדבר כחובה כך לעשות.

 5. ר' חצקל היה אומר שאם התורה התירה אשה יפת תואר סימן שכל דבר שלא התירה האדם יכול לעמוד בו, וזה גם מסתבר ,בפועל אנשים עוברים נסיונות מצלקים, חלקם בגדר אנוסים יש שיגידו או תינוקות שנשבו, וודאי שמסתבר שקב"ה לא ינסה אותנו אם אנו לא יכולים לעמוד בכך , גם אם לא 50 50
  לכן השאלה שרוב העולם חוטא כנראה במקומה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל