לתרומות לחץ כאן

הליכה לקבר צדיק פעמיים ביום

שאלה:

האם מותר ללכת לקבר פעמיים ביום?
תוך כדי שאני מתפלל על קבר, ונזכר ששכחתי משהו באוטו אפשר ללכת ולחזור?
מירון וכדו' ללכת להתפלל שחרית ומנחה (פעמיים) מותר?
תודה רבה

תשובה:

בקברי צדיקים המיועדים לתפילה כנו אצל רשב"י, בודאי אין חשש כלל.

אני מעתיק לך סיכום שראיתי בענין זה.

המגן אברהם (סי' תקפא ס"ק טז) כתב בשם הכתבים (רבינו האר"י) דאין לילך על קבר אחד שתי פעמים ביום אחד. ע"ש. והעתיק דבריו במ"ב (שם ס"ק כז) ובכה"ח (שם  ס"ק צו). ועוד אחרונים. ומקור הדברים הוא גם בצוואת רבי יהודה החסיד (אות יב) וז"ל, לא ילך אדם על קבר אחד שני פעמים ביום אחד אלא יבקש כל רצונו ולא ישוב עד למחר. ע"כ. והנה בספר גנזי חיים (סי' כו) דן באחד שהיה רגיל לילך בשליחות אחרים להתפלל על הקברים והלך על קבר אחד בבוקר והתפלל שם ושוב שלחו אדם על אותו קבר, ודן שם האם יכול לחזור פעמיים לאותו קבר, וכתב לדייק מלשון הצוואה שרק באופן שהיה יכול לבקש כל רצונו בפעם אחת יש קפידא שלא יחלק בקשותיו ותחינותיו בשתי הליכות, אך באופן שבפעם הראשונה לא היה יכול לבקש בקשה נוספת, נראה שמותר לו לחזור ולבקש. ע"ש. וראה גם בספר אבן יעקב (סי' מד ס"ק ד) שכתב שהוא הדין אם האדם עצמו התחדש לו אח"כ דבר שצריך לבקש עליו יוכל לחזור לאותו קבר פעם נוספת. והוסיף עוד טעם נוסף להתיר ללכת פעם שניה שנתחדש לו דבר על פי מה שכתוב בפירוש דמשק אליעזר על צוואת רבי יהודה החסיד שהטעם שאין ללכת שתי פעמים ביום לאותו קבר הוא משום שמגלה על ידי זה שהמת לא התפלל עבורו בפעם הראשונה ויש בזיון למת שמחשיבו לאכזר, ולפי זה כשמבקש דבר נוסף יכול לבוא עוד פעם אחת. ע"ש. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל