לתרומות לחץ כאן

חיוב לקיים התחייבות שנאמרה "בלי נדר"

שאלה:

משהו קבל על עצמו בלי נדר ליתן X כסף לצדקה אם הוא לא יעמוד בקבלה Y.
אם הוא רוצה לעבור על הקבלה- איזה רמה של חיוב יש לו ליתן צדקה Y?

תשובה:

שלום וברכה

אכן הערת הערה חשובה, אנשים חושבים שאם אמרו בלי נדר אין חיוב לקיים וזה לא נכון, אמנם אין איסור נדר אבל חייבים לקיים, כך לומד השל"ה הק' פ' מטות תוכחת מוסר מענין בני גד ובני ראובן, וכך נראה בס' החינוך מצוה תקעה, בשם הרמב"ן.

בשו"ת שבט הלוי חלק י סימן קנו כתב לג"ר אלחנן ברלין:

"בקראי כל דבריו מיד עלה על לבי מה שהעיר גם כבוד חמיו ידידי הגאון הג' רבי יוסף שלום שליט"א, דהמונים טועים בזה וסוברים דדבר שמקבלים בל"נ אין חיוב כלל לקיים כ"כ". וראה תשובות והנהגות ח"ג סי' קס, שאמירת בלי נדר מצילה מאסיור נדר אבל עדיין יש חיוב לקיים לכל הפחות מצד מדבר שקר תרחק. וצריך טעם וסיבה של ממש כדי לבטל דיבורו.

[ובשולחן ערוך הרב חושן משפט הלכות מכירה ומתנה ושליח ואפוטרופוס סעיף א כתב כך לגבי ענינים שבין אדם לחברו, וזה נושא קצת שונה אבל מכל מקום יש ללמוד מדבריו, וז"ל:

"ירא שמים יש לו לקיים אפילו מחשבות לבו שאם חשב וגמר בלבו למכור לו בסכום זה והלה לא ידע ממחשבתו והוסיף לו על סכום זה לא יקח ממנו כי אם סכום זה שגמר בלבו לקיים מה שכתוב ודובר אמת בלבבו. וכן הלוקח שגמר בלבו לקנות בסכום כך וכך אין לו לחזור בו (וכן כל כיוצא בזה בשאר דברים שבין אדם לחבירו יש לו לקיים מחשבות לבו אם גמר בלבו לעשות איזו טובה לחבירו ויש בידו לעשותה אבל צרכי עצמו כל שאין בהם סרך מצוה אינו צריך לקיים אפילו מוצא שפתיו"]. 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל