לתרומות לחץ כאן

חיישני תאורה בחדר מדרגות בשבת

שאלה:

רציתי לשאול אני גר בבניין קומות כשאני מגיע לקומה שאני גר נדלק החיישן (יש חיישן בקומה שאני גר) השאלה האם מותר לי לעבור שם בליל שבת כי על ידי כך הוא נדלק

תשובה:

נראה שחייבים לבקש מהשכנים שבשבת המנגנון הזה לא יפעל, כניסתך לקומה כמוה כהדלקת אור בשבת כיון שניחא לך בכך. לשבת זו תכסה את החיישן במשהו שלא יזהה.

שבת שלום.

מקורות:

בספר מאור השבת ח"ד סי' י"ד הערה קל"ח כתב בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שבמקום צורך גדול, כגון אדם שנכנס לבית הכסא ונלק האור, ועתה הוא יודע שאם יצא יכבה האור מיד, יש להקל לצאת מהמקום אף שהאור עתיד לכבות. טעם ההיתר משום שהוא פסיק רישא דלא ניחא ליה באיסור דרבנן, והרי זה מותר במקום צער, כמבואר במשנ"ב סי' שט"ז ס"ק ה' בשם החיי אדם. ולכן, אם לא מדובר במנורת ליבון שיש בה אש ממש, אלא חשמל פלורוסנטי או לד שלדעת הרבה פוסקים אינו אלא מדרבנן, יתכן שהיה ניתן להקל בזה במקום צער, אבל כדבריך, ודאי אין להתיר כך באופן קבוע, אלא כגון במקרה הנ"ל שאדם נכנס לבית הכסא ורק אז נודע לו הדבר, ולא באופן קבוע. דומה הדבר למה שאמרו לענין ההיתר של כבוד הבריות, שלא התירוהו חכמים אלא באופן שבאונס אירע הדבר, אבל מי שידע בערב שבת שיצטרך להכין אבנים לקינוח בית הכסא ולא הכין, אסור לו לעשות כן בשבת, ולכאורה גם בפסיק רישא שהקלו במקום הצער יש להחמיר בזה, וחייבים למצוא איזה סידור שלא ידלק האור הזה בשבת.

לגבי אור שדולק בבנין מחמת מעבר ברחוב הסמוך לבית, או מצלמות אבטחה המופעלות  באופן זה [דבר המצוי כיום כמעט בכל קרן רחוב] כתבו הפוסקים, שהואיל והאדם אינו מודע לכך ואין כאן מלאכת מחשבת כלל, אין בזה כל בעיה, וכפי שצילומי לווין מרוחקים לא יאסרו עלינו את התזוזה בשבת כאן על כדור הארץ.

ראה כל זה בס' ארחות שבת פרק כו סעיף לא.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל