לתרומות לחץ כאן

בירך ברכת המזון במקום מעין שלש / מעין שלוש במקום ברכת המזון

שאלה:

כשמברכים בטעות מעין שלש במקום ברכת המזון יוצאים ידי חובה או שצריך לחזור לברך ברכת המזון?
כשמברכים בטעות ברכת המזון במקום מעין שלש יוצאים ידי חובה או שצריך לחזור לברך מעין שלש?

תשובה:

בשו”ע בסי’ רח סעי’ יז כתב שברכת המזון אינה פוטרת ברכת מעין שלוש, אולם במשנה ברורה שם הביא שהאחרונים חלקו בזה על השולחן ערוך, וסברו שברכת המזון פוטרת מעין שלוש. כמו כן, עוגה היא בדרך כלל ספק פת, כמו שנתבאר בהרחבה בשו”ע בסי’ קסח סעי’ ז’, כך שודאי בדיעבד אין לחזור ולברך.

לגבי מעין שלוש אם פוטר ברכת המזון נחלקו הדעות: בשו"ת תשורת ש"י מהדו"ק סי' תקעא ועוד אחרונים כתבו, שכיון שהזכרת ברית ותורה מעכבת בברכת המזון יש לשוב ולברך, אולם ראה שו"ת יביע אומר ח"ב סי' יב שקיבץ מדברי החולקים, שסברו שברית ותורה מעכב רק כשאומרים נוסח של ברכת המזון, אבל אם אומרים ברכה מעין שלוש יוצאים ידי חובה גם לולי זאת. ולמעשה יש שכתבו שהוא ספק ברכות, ראה כף החיים תחילת סי' קפז שהורה מחמת כן ליטול ידים שוב ולאכול כזית ולצאת ידי הספק.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל