לתרומות לחץ כאן

מה נחשב שני חותמות לענין בשר שנתעלם מן העין?

שאלה:

שלום לכבוד הרב,
לגבי הגדר של חותם, לעניין הצורך בשתי חותמות במוצרים, שמוגבלם אסורים מדאורייתא,כגון משלוחים של מסעדות של מוצרים פתוחים,
מהו ההגדרה המדויקת של חותם, האם זה מדבקה שמודפס עליה "תחת ההכשר רבנות פלונית" שמודבקת על המוצר ששמו אותו בתוך שקית, ושתי חותמות זה שתי מדבקות?
או, שלא די בכך, וצריך שתיהיה סגירה לשקית המשלוח, ועל סגירה זו, צריך להדביק מדבקת הכשרות, באופן כזה, שאחרי שפותחים אותה א"א להחזיר את האריזה למראהו הראשון, ועוד חותם במקום אחר באריזה, ע"י מדבקה שמודבקת באותה צורה?
תודה רבה

תשובה:

הרעיון של חותם הוא הקושי לזייף, שקית שניתן להעבירה ממוצר אחד לשני אינו חותם. לכן צריך איזה קשר מיוחד, סגירה מסויימת, או לחילופין לזהות את המוצר על פי איזה חיתוך מיוחד וכדומה.

אני מעתיק לך מדברי הדרכי תשובה בסימן קיח ס"ק ה:

(ה) שני חותמות. כ' בפרי תואר ס"ק ג' פי' חותמות קשרים משונים והכונה כאן שיסתום פי הכלי במגופה בהידוק עד שיהיה קשה להסירו וחוזר וטח המגיפה בטיט וכן אם קשר פי הנאד והכניסו בדוסקיא ופיו למטה שרי אבל אם היה פיו למעלה לא מהני מה שסתם פי הדוסקיא ולא הוי חותם בתוך חותם ודוקא אם קשר פי הדוסקיא כדרך שקשר פי הנוד דאז לא הוי רק קשר א' אבל אם עביד ב' מיני קשרים בין אם עביד להו חד בנוד וחד בדוסקיא בין אם עביד להו תרווייהו בנוד שרי כמו שתאמר שקשר פי הנוד ואח"כ קשר מין קשר אחר כגון שהכניס פי הנוד לתוכו וקשר באופן אחר דשרי כן בחד בנוד והב' בדוסקיא דשרי אך שצריך שיהיה קשר שיש בו טירחא בהתרתו ובקישורו זולת זה אסור עיין שם ועי' בשיורי ברכה אות ג' שהביא מתשו' שערי ישועה (למהר"י זיין) ביין הבא ע"י עכו"ם בכדים שפיהם סתום במטלת אדוק ומזופת בזפת ועל הזפת דבוק נייר חיטב הדק וכתוב עליו בכתב ישראל תיבת "כשר" ונשאל אם זה נחשב לחותם בתוך חותם או דלמא כיון שיכול להזדייף כי כשמחמם הזפת ונפשר יכול להסיר הנוד ולהניחו לא שמיה חותם בתוך חותם או דלמא דאמרינן דטירטא ליה ולא טרח לזייף והשיב דשפיר מקרי חותם בתוך חותם ומותר היין בשתיה (עי' בדברינו להלן סי' ק"ל ס"ק כ') ועיי"ש באות שאח"ז שהביא מתשו' הרשב"ש סי' ש"ה שדעתו להחמיר בכיוצא בזה שכ' לאסור בחביות זפותה והיה כתוב עליו תיבת "כשר" ובתוך החביות היה שפופרת ועליו פתק וכתב עליו תיבת כשר ונשארה בספינה בלי שומר ישראל ועיי"ש באות שאח"ז שהביא מתשו' הרשב"ש הנזכר דכל זה בזפת אכן בחביות שהיתה סתומה בסיד והיה נכתב עליו תיבת כשר בזה הוא נותן טעם להתיר עיין שם: 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל