לתרומות לחץ כאן

גרביים בבית / כיסוי ראש בפני נשים זרות

שאלה:

האם אשה צריכה לשים גרביונים בבית? אשתי לא שמה בבית ומפריע לי בפרט שזה ליד הילדים הקטנים וכשבאים אורחים או שהולכים להורים שלי, וכן לובשת חצאיות שעולות מעל הברך בישיבה, מה דעת תורה בנושא? וכן היא מוציאה את כיסוי הראש כשבאות אליה נשים לטיפול..

תשובה:

שלום וברכה

1. בבית אין חובה לגרוב גרביים, כל זמן שאין שם אנשים זרים, אן יש אורחים או שאתם מתארחים ודאי יש חובה בכך, אבל ככל שאלותיך הקודמות, היא לא שואלת אלא אתה שואל…

2. חובה גמורה שהחצאית תכסה את הברך בכל מצב, בודאי כשיש אנשים זרים.

3. אין איסור מן הדין לגלות שערה בפני אשה זרה, אינני יודע מה הצורך בזה אבל זה לא אסור.

בשורות טובות.

מקורות:

1. כך הביא בספר עוז והדר לבושה עמוד 338 בשם ספר הליכות בת ישראל פרק ד' סוף הערה כח בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שאין חובה לגרוב גרביים אם היא לובשת חלוק ארוך. אולם יחד עם זה הביא שם שאסור לברך כנגד רגלים אם אינם מכוסות.

הצטרף לדיון

6 תגובות

 1. לא ראיתי ספר הליכות בת ישראל בפנים, אבל ראיתי ציטוט ממנו, ושם לא הוזכר חלוק ארוך כפי שהעתיק הרב פאלק.

  וזה לשון ספר הליכות בת ישראל (הרב יצחק יעקב פוקס, ירושלים תשד"מ, פ"ד ס"ט סוף הערה כ"ח): "הרש"ז אויערבאך שליט"א כתב לי שמן הדין אפשר להקל לאשה הנמצאת בביתה במשך היום ואינה יוצאת לרחוב, שאינה חייבת לגרוב גרביים (גם בנוכחות אחרים), וכן שאשה בשעת נידתה אינה צריכה לגרוב גרביים בפני בעלה".

  ובאופן כללי לגבי גרביים דעת הגרש"ז אויערבאך להקל כמשנ"ב במקום שנהגו שלא ללכת עם גרביים, וצריך לראות במקרה הספציפי הזה במה מדובר, ואולי אין מקום שיריבו ביניהם על זה (ועדיף שיתמקד בדברים מהותיים כמו חצאית מעל הברך).

 2. לגרש"ז בספרו מנחת שלמה סימן ק"ו אות ט"ו, במקום שנהגו אף ברחוב אין למחות בהן, שיש להן לסמוך על המשנ"ב והפמ"ב. וכן הביא בשמו תלמידו בספר מנחת שלמה.

 3. זה רק אם הולכים בחצאית עד הקרסול, ורק כאשר כך הוא מנהג נשים הצנועות באותו מקום, וזה ממש לא הסיפור כאן, ואין ענין לחפש להקל בענין זה.

 4. תמהני על הרב המשיב. הרי אם הולכים עם חצאית עד הקרסול, אזי גם הפוסקים המחמירים (וחולקים על פמ"ג ומשנ"ב) מקילים בזה, כי כפות ידיה ורגליה לכ"ע מותר כשנהגו בכך.

  החידוש הוא דעת המשנ"ב והפמ"ג (ומהר"י קרא, תלמיד רש"י) שהשוק הוא החלק העליון, והגריש"א צידד בזה והביא להם ראיות מהגמ', וכן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל בשו"ת אגרות משה (אבן העזר חלק ד' סי' ק') כתב שגרביים הם לצניעות בעלמא "שלהלכה עד הקני"א [ברך] אינו ערוה" והחזו"א הסתפק בכך, ולשיטתם אם החצאית מכסה את הברך, מותר ללכת בלי גרביונים ברחובה של עיר במקום שנהגו בכך.

  ובוודאי שחלילה להקל בכך נגד המנהג, רק צריך לראות היכן מתגורר השואל ומה נהגו שם, ואם יש צד שלא יעיר לאשתו על כך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל