לתרומות לחץ כאן

קידוש לבנה כשהיא מוסתרת על ידי עננים

שאלה:

מה עשים כאשר צריך לברך קידוש לבנה אבל הענן מסתיר את הלבנה

תשובה:

יש להמתין שהענן ילך ולא יסתיר אותה.

מקורות:

בענין ברכת הלבנה כאשר היא מכוסה בעננים נאמרו כמה חילוקי דינים: כאשר חלקה מכוסה וחלקה גלוי, כתב בלקט יושר עמ' 70 בשם רבו התרומת הדשן שניתן לברך, ודי בחלק המגולה לברכה זו. וכ"כ באשל אברהם בוטשאטש סי' תכו.

כאשר היא מכוסה כולה באופן שאין ממנה הנאה – כיסוי עב, אין לברך כמבואר בשו"ת הרדב"ז ח"א סי' שמא, שאין מברכים על האור עד שיאותו לאורו. ומאריך שם לבאר, שלא מברכים על עצם מציאותה של הלבנה אלא על התועלת שיש לנו ממנה, והובאו הדברים במגן אברהם ואליה רבה בסי' תכו ובכנסת הגדולה שם ועוד פוסקים וזו הלכה פשוטה.

כאשר הענן דק והלבנה נראית דרכו נחלקו הדעות: בס' נוהג כצאן יוסף כתב לברך באופן זה, וכ"כ המשנה ברורה שם ס"ק ג על פי הרדב"ז הנ"ל, וכן כתב בחסד לאלפים סי' תכו ובסידור היעב"ץ, וכן נראה בכף החיים שם ס"ק יח.

אולם בחיד"א ס' מורה באצבע סי' ו אות קפד כתב שאין לברך עד שתהיה נראית לגמרי בלי כיסוי, והביא דבריו בכף החיים פאלאג'י סימן לה, וכ"כ בבן איש חי שנה שניה פרשת ויקרא ועוד אחרונים, משום כך הקפידו הספרדים בענין זה יותר מבני אשכנז כידוע. ומכל מקום ברור הדבר שאם זהו הלילה האחרון ואין אופן אחר לברך גם בני ספרד יקלו בזה כבני אשכנז ולא יחמיצו הברכה, וכ"כ בס' ברכת ה' ובס' ילקוט יוסף סי' תכו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל