לתרומות לחץ כאן

שירת אשתו בימי נדה / בדיקות לפני תשמיש אחרי ימי הפרישה / הרחקות בימי הפרישה

שאלה:

שלום וברכה,
1) האם יש מתירים לאשה לשיר בפני בעלה בזמן נדתה ?
2) אשה שאין לה וסת קבוע, ועברו העונות השונות ובדקה ולא מצאה, האם צריכה לבדוק לפני תשמיש בימים הבאים עד שתראה ? או שמא כיון שעבר יום הוסת, ולא מצאה, שוב אינה צריכה בדיקה כלל ?
3) האם צריך להפריד מטות ביום העונה ? כמו כן, האם חייבת אשה לכסות את גופה ביום עונה כשאר ימי נדות ?

תשובה:

שלום וברכה

1. בפתחי תשובה סי' קצה אות י מסתפק אם מותר לבעל לשמוע את אשתו שרה בימי נדתה, למעשה נהגו להחמיר בכך, ראה קיצור שו"ע קנג י שאוסר וכן דעת ערוך השלחן והבן איש חי פ' צו סעי' כה, וראה באגרות משה יו"ד ב עה, מה שנקט שם לשון ראוי להחמיר הוא משום שיש צדדים לקולא וכאמור, אכן העיקר להלכה ומנהג העולם להחמיר.

2. לכתחילה ראוי לעשות אחרי זמן ההפלגות בדיקה לפני תשמיש או לכל הפחות קינוח, וכך המנהג. ראה סי’ קפו פתחי תשובה ס”ק ב, אף שמובא שם בש”ך שמדינא אין צריך בדיקה כלל. כמו כן, החכם עיניו בראשו בענין זה שאם מתחיל כתמים, אף שעדיין הם טהורים, להמנע ולהזהר ולראות אולי מתחיל משהו.

3. לגבי חיבוק ונישוק ביום הפרישה נחלקו הדעות, השלחן ערוך בסי' קפד סעי' ב מתיר, וכן הביא שם הפתחי תשובה בשם הרדב"ז ושהוסיף שאין להוסיף חומרות מדעתנו, אולם הט"ז שם אוסר וכן הביא שם מחמיו הב"ח שהמחמיר תבוא עליו הברכה, וכן המנהג להמנע. שאר הרחקות כמו הושטת חפצים וכו', לא נוהגים ביום זה. שינה יחד במיטה או מיטות צמודות אסורה, כפי שפסק בשו"ע הרב שם. לגבי כיסוי גופה אין חיוב מן הדין אבל אם זה עלול להביא לקירבה יתירה יש להמנע.

שבת שלום וחודש טוב ומבורך.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל