לתרומות לחץ כאן

קשירת חוטי הציצית בגוף שאינו נקי

שאלה:

לכבוד הרב
קשר את חוטי הציצית ולאחר שסיים גילה שגופו לא היה נקי באותו מקום האם הציצית כשרה

תשובה:

על קיום מצוה במקומות המטונפים או בגוף שאינו נקי עסקנו בהרחבה כאן. בנושא שהזכרת הדין הרבה יותר קל, כיון שאין קיום מצוה בעצם קשירת הציצית, והיא בודאי אינה נפסלת בכך, כל השאלה האם מותר לכוין לשם מצוה בגוף שאינו נקי כיון שזה בעצם הרהור בדברי תורה, ומכל מקום כפי המצויין בקישור הנ"ל יש להקל. וראה עוד דעת נוטה ציצית של שלכתחילה אין לקשור ציצית בבית הכסא בגלל האיסור לכוין שם לשם מצוה. וציין לדברי הביאור הלכה בסי' תקפח שכתב:

"היכן מצינו שאסור לקיים מצוה כשגופו אינו נקי או במקום שאין נקי האם אסור ללבוש טלית של ד' כנפות כשגופו או המקום אינו נקי לא מצינו כן בשום מקום וצ"ע. ובמטה אפרים מצאתי שכתב וז"ל נראה שאם התחיל לתקוע ומים שותתין על ברכיו פוסק עד שיכלו המים וחוזר לתקוע מראש להלן על הסדר ואם תקע בשעה שהמים היו שותתין או אפילו מצא צואה במקומו יצא ומ"מ יש לו לחזור ולתקוע בלי ברכה עכ"ל דימה זה לדינא דק"ש ואפשר שהטעם הוא דכיון דקי"ל דצריך כונה לצאת ידי המצוה שציונו הש"י זה גופא ג"כ חשיב כדברי תורה [ודומיא דפסק הרמ"א סימן פ"ד דאסור לענות אמן בבית המרחץ] ולא גרע מהרהור בד"ת. וגם י"ל בפשיטות דבשעה שמקיים מצוה בפועל הוא עבודה ואין לעשות עבודת ד' דרך בזיון דהוא בכלל ביזה מצוה. וגדולה מזו אמרו בר"ה דף ל"ג דאסור לצחצח שופר של ר"ה במי רגלים מפני הכבוד והוא רק הכשר מצוה וכ"ש המצוה עצמה:".

וראה שו"ת שבט הלוי חלק י סי' טו שמעיקר הדין מותר להדק חוטי ציצית בבית הכסא אבל לכתחילה עדיף להמנע מכך.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל