לתרומות לחץ כאן

נדר להמנע מאיסור – המשך

שאלה:

משום מה אני לא מוצא את התשובה באתר אלא רק מקבל אותה למייל.

אמרתי לכבוד הרב שעשיתי חוזה שהנוסח הוא:

"כל זמן שאשתי ואנחנו נשואים ולא פרודים והכל בסדר, אסור לי במזיד להיכנס לאתרים / לפגום בקדושה וכו'."

הרב ענה:
אני מסופק אם זה בכלל נדר, אין כאן התחייבות כלפי עצמך או כלפי הקב"ה, אלא סוג של חוזה והסכם בינך לבין אשתך. עד כמה שזה נדר יש בעיה גדולה להתירו, כיון שהוא כולל רק דברים האסוריםן ממש, ונדר להמנע מאיסור יש מחלוקת ראשונים אם ניתן להתירו.

ראה שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדרים סימן רכח סעיף טו:

אין מתירין נדר של דבר איסור, אפילו אינו אלא איסור דרבנן, כגון לשחוק. ואם התירו נדר של שחוק, יש מתירין ויש אוסרים. הגה: ואם יש מכשול בנדר זה, כגון שיש לחוש שיעבור בלא התרה, מתירין לו לכתחלה (הגהות מרדכי דשבועות בשם ר"ת והג"ה בסמ"ג). וכן מי שנדר שלא לשחוק, ונשתטה לפעמים, וכששוחק ירווח לו, מתירין לו. (תשובת הרמב"ן סי' רפ"א) ועיין לעיל סוף סימן רי"ז הנודר שלא לשחוק מהו בכללו.

כמו כן לכאורה זה נדר על דעת אחרים שאין מתירין אותו שלא מדעת חברו – אשתך.

בשורות טובות. והמשך להלחם ולא להכשל חלילה וחס.

ואני שואל שאלה אחרונה ויותר מדייק בנוסח החוזה..
פירשתי את החוזה בפה, ואמרתי "אני מקבל עלי נדר זירוז / איסור שכל זמן שאשתי ואני נשואים וכו’ "

האם זה מכניס אותי בגדר נדר איסור שאין מתירין או שזה עדיין בגדר "חוזה בין איש לאשתו" שהרב עדיין מסופק בו אם חל עליו בכלל שם נדר?

תשובה:

באופן כזה זה נדר גמור, וכאמור מסופקני מאוד אם ניתן להתירו, רצוי לעשות התרה אבל מחלקות הפוסקים אם זה יועיל כמובא ברמ"א שהעתקתי לך.

בשורות טובות ולהבא לעולם אין להשתמש בשיטה זהו של נדרים! כל שיטה אחרת תועיל וזה בסדר, נדרים זה לא דבר שכדאי להכנס אליו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל