לתרומות לחץ כאן

ברכת הגומל מעזרת נשים

שאלה:

שלום. בית כנסת שבו עזרת הנשים היא בחדר ליד עזרת הגברים, ויש קיר שמפריד בין שני החדרים, אלא שבזמן התפילה פותחים את החלונות (דהיינו שיש ששני מטר הקרובים לקרקע יש קיר, ומעל זה יש חלון עד התקרה שפותחים אותו בזמן התפילה) כדי שהנשים ישמעו את התפילה (יש וילונות). השאלה האם ניתן לאשה שם לברך הגומל (ספרדים).
תודה רבה

תשובה:

המנהג הוא שאישה אינה מברכת ברכת הגומל לאחר טיסה וכדומה משום שברכה זו נתקנה לברכה לפני עשרה, ואין זה מכובד שאישה תברך בפני עשרה אנשים. לאחר לידה נהגו שמברכת, ובדרך כלל זה נעשה בפני גברים מבני המשפחה, בברית וכדומה. יש נשים ששומעות את הבעל עולה לתורה ועונות ברכו, ועולה להן לענין זה.

מקורות:

משנה ברורה סי' ריט ס"ק ג, וכן כתב החזו"א (אורחות רבינו ח"א עמוד צא).

שו"ע ריט: ארבעה צריכים להודות יורדי הים  כשעלו ממנה והולכי מדבריות כשיגיעו לישוב ומי שהיה חולה ונתרפא גומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא וסימנך וכל החיים יודוך סלה חבוש יסורים ים מדבר:

ומ"ב שם: ומי שהיה חבוש – דעת מ"א דמיירי בחבוש על עסקי נפשות דוקא והרבה חולקים עליו ועיין בבה"ל מה שביארנו בזה. כתבו האחרונים דמי שנתחייב ארבעתן אינו מברך כ"א ברכה אחת לכולן. עוד כתבו דקטן אינו מחוייב להודות [ואפילו מצד מצות חינוך] וגם נשים מנהג העולם שאין מברכין ברכה זו וכתבו האחרונים הטעם משום דסדר ברכה זו הוא בפני עשרה וכדלקמיה ולא אורח ארעא לאשה. ויש שכתבו דמ"מ נכון הוא שתברך בפני עשרה עכ"פ בפני נשים ואיש אחד:

הצטרף לדיון

5 תגובות

  1. כך כתב באליה רבה סי' ריט ס"ק ה. אמנם אחר העיון אני קצת רואה שאצל הספרדים כן נהגו במקומות שונים שאם אי אפשר להביא מנין לביתה היא מברכת מעזרת נשים בפני עשרה גברים השומעים מעזרת הגברים את ברכתה.

  2. אני מניח שזה בתנאי שהעזרת נשים היא לא ממש רשות נפרדת אלא מחיצות וכד וללא צורת הפתח כי אחרת זה לא נחשב ברכה בעשרה,שכידוע לדעת מרן השו"ע עשרה זה תנאי מעכב בברכת הגומל

  3. אינני חושב שאתה צודק, כאן הנושא אינו צירוף למנין כמו בתפילה, אלא שזה יאמר בקהל עם, בפרהסיא, לצורך הענין אדם שמחלל שבת בפני עשרה מישראל נחשב מחלל שבת בפרהסיא גם אם הם ברשות אחרת…

  4. הדוגמה יפה,אבל מה נעשה שבחזו"ע ברכות עמ שמה כותב בפירוש שהנכון שהנשים תעשינה כמו דברי הכנה"ג – שהאישה תברך בעזרת הנשים כשיש עשרה אנשים בבית הכנסת שקוראים בתורה,והוסיף בסוגרים שנראה שזו בעזרת נשים שאין המחיצה מגיעה עד התקרה,וסומכים על מ"ש רבינו פרץ בהגהות סמ"ק על מסכת עירובין דף עב.,שמחיצות שבבית הכנסת שאינן מגיעות עד הגג,אפילו גבוהות עשרה אינן מספיקות לבית הכנסת.
    הא לנו שלדעת הגר"ע, מדובר שהאישה באותה הרשות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל