לתרומות לחץ כאן

עובד זר שמחזיק חפצי עבודה זרה

שאלה:

האם ניתן להעסיק עובדת זרה שייתכן ומחזיקה חפצי עבודה זרה בחדר שנמצא לשימושו בבית.

נדרשה להסיר את החפצים שהונחו בגלוי ולסלק אותם מהבית אבל אי אפשר לדעת ויתכן כי היא מחביאה אותם בין חפציה האישיים

תודה

תשובה:

אם העובדת אינה משתחווה לתמונה הזו, אין זה נחשב לעבודה זרה, ומותר להשאירה בבית. וראה במקורות. אולם, אם היא משתחווה לצלם, יש בכך איסור דאורייתא של לא תביא תועבה אל ביתך, ואין להתיר אלא במקום פיקוח נפש ממש.

מקורות:

ראה יו”ד סי’ קמא סעי’ א’ ברמ”א: “צורה שמשתחוים לה דינה כדין צלם של עבודה זרה ואסורה בהנאה בלי ביטול, אבל צורת שתי וערב שתולין בצואר לזכרון אינה נקראת צלם ומותרת”. אולם הש”ך שם סק”ו סייג את זה רק במדה שיודעים שלא עבדו לצלב הזה. ובמקום ספק כתב שספיקא דאורייתא לחומרא. ועצם היותו של עבודה זרה בבית, האם הוא עובר על איסור דאורייתא “לא תביא תועבה אל ביתך” ראה רמב”ם הלכות ע”ז פרק ז’ הלכה ב’. דעת הריטב”א (ע”ז כא,א) שאם הוא לא נהנה מכך אין זה איסור אלא מדרבנן, וגזרו דווקא בארץ ישראל. שלא כדעת התוס’, וכן נראה מהרמב”ם שם שגם אם הוא לא נהנה הוא עובר על איסור דאורייתא כשהוא מכניס לביתו.

אולם נראה שמטרת הנחת הצלב בבית היא לא להשתחוות אלא למעין זכרון וכד’, ובכך זה לא נעשה עבודה זרה. ראה עוד ברמב”ם שם פ”ז הלכה ו’. שאם הרגילות היא שלא לעבוד עבודה זרע בצורה כזו, אין לחשוש שמא בדבר הספציפי הזה נעשה עבודה זרה.

לכן מותר להשאיר את העובדת הזו, ולא לחפש עובדת אחרת, דבר שקשה עבור החולה. יחד עם זה אם ניתן לעקוב, ראוי לעשות כן בכדי למנוע איסור דאורייתא.

שה’ יתן לה בריאות ואריכות ימים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל