לתרומות לחץ כאן

צירוף סל להפרשת חלה / מינים שונים / במקפיא / בשקיות נפרדות

שאלה:

אפינו לחמניות בשיעור ק"ג שאינו חייב בחלה ושמנו במקפיא ושם הייתה שקית אחרת של לחמניות שגם בהן לא הופרשה חלה, (אמנם שני סוגי הלחמניות היו מקמח כוסמין אך טעמן שונה).

תשובה:

1. הפוסקים הסתפקו אם יש צירוף סל במקפיא כיון שהוא גדול ומחובר לקרקע, לכן בכל מקרה אין להפריש בברכה.

2. שקיות ניילון מן הסתם לא חוצצות, אולם כדי להתחייב ראוי לכתחילה להוציא מהן.

3. בשאלה עם מינים שונים מצטרפים על ידי סל לחיוב חלה נחלקו הדעות.

מקורות:

1. ראה שמירת שבת כהלכתה פרק מב הערה לט שהגרש"ז אויערבך נסתפק אם מקרר עושה צירוף סל, וכן הסתפק הגר"ח קנייבסקי בדרך אמונה ביכורים פרק ו הל' טז.

2. בדרך אמונה פ"ו הל' טז הביא מבעל הקהילות יעקב שכאשר שמים כמה כלים בתוך כלי אחד הכל מצטרף, כלומר שאם יניח את כל הלחמניות הארוזות בארגז אחד, אין בעיה בכך שהן ארוזות בנפרד. וכן נראה בערוך השלחן סי' תנז סעי' ד. אמנם בשמירת שבת כהלכתה מפקפק בכך בשם הגרש"ז אויערבך [שם פרק מב הערה לט], אבל ראה בדרך אמונה שם בשם הגרי"ש אלישיב שכל החומרא היא רק בכלים ממש, אבל שקיות ניילון בכלל לא חוצצות, וכן נראה בשש"כ שם.

3. בס' מקור חיים תנז א נקט שאפילו חמץ ומצה מצטרפים למרות שאדם מקפיד שלא יתערבו.אולם ביד אפרים סימן תקו חולק עליו בזה, וכן בחלת לחם סימן ה סעיף ה, וראה ישועות יעקב סימן תנז ס"ק א. מדברי הבית מאיר שם נראה שהסכים לחומרתו של המקור חיים, ולדעתם דוקא בבצק שיש בו נשיכה יש הבדל בין אם מקפיד על תערובתם או לא, ולא בצירוף סל.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. הסיפור הנ"ל היה מזמן והלחמניות כבר נאכלו, האם צריך לעשות משהו, כדי לתקן את הבליעה שבכלים בהם חוממו הלחמניות. נראה לי שיש כאן הרבה ספיקות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל