לתרומות לחץ כאן

לקבל אמזון בשבת

שאלה:

אם קבלנו חבילה בשבת מאמזון והחבילה בחוץ האם מותר לקחת את החבילה בפנים הבית ?

תשובה:

שלום וברכה

עצם השימוש במה שהגוי הביא בשבת אין בו אסיור כיון שלא ציוית אותו להביא והוא היה יכול להביא גם מחר, ואדעתא דנפשיה קעביד במה שהביא זאת היום, כך מבואר בסימן רמז.

לגבי הכנסת החבילה הביתה זה תלוי אם יש בזה חשש מוקצה או לא, כמו כן זה תלוי בכל דיני הוצאה וטלטול מרשות לרשות, אם יש אצלכם עירוב או לא, אן זה ברשות הרבים או בחצר הפרטית של הבנין שאולי עשית בה עירוב חצרות.

מקורות:

שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רמז סעיף א – ה

סעיף א

שולח אדם אגרת ביד אינו יהודי, ואפילו בערב שבת עם חשיכה; והוא שקצץ לו דמים, ובלבד שלא יאמר לו שילך בשבת; ואם לא קצץ, אי לא קביע בי דואר (פירוש איש ידוע שכל כתב אליו יובל והוא משלחו למי ששלוח אליו). במתא, אסור לשלוח אפילו מיום ראשון; ואי קביע בי דואר במתא, משלחן אפילו בערב שבת והוא שיהא שהות ביום כדי שיוכל להגיע לבית הסמוך לחומה. הגה: ויש מתירין אפילו לא קצץ, ואפי' לא קביע בי דואר במתא, אם משלחו ביום ה' או קודם לכן; ויש לסמוך עלייהו אם צריכים לכך. 

סעיף ב

אם התנה עמו שיתן לו שכרו, אף על פי שלא פירש כמה יתן לו, דינו כקוצץ, דסמכא דעתיה דאינו יהודי ובדידיה קא טרח; אבל בסתם, אף על פי שיש בדעתו שיתן לו שכר, אסור, דלא סמכא דעתיה ובדישראל קא טרח. 

סעיף ג

אם שכרו לימים דבר קצוב בכל יום בהליכתו ובחזרתו, אלא שאינו מקפיד עמו מתי ילך; אם הוא בערב שבת, אסור, דכשיוצא בשבת נראה כאילו התנה עמו כך. 

סעיף ד

(אם) הא"י מוליך הכתב בחנם, אפי' נתנה לו בערב שבת, מותר, שהרי האינו יהודי מאליו הוא עושה זה ואינו אלא להחזיק טובה לישראל מפני מה שקיבל ממנו, והוה ליה כאילו קצץ. הגה: ויש חולקים וסבירא להו דכל שעושה בחנם, אסור, וטוב להחמיר. אבל במקום שהאינו יהודי מתחיל עם הישראל לומר שילך לו בחנם, ודאי דעתו על הטובה שיקבל ממנו, ושרי (ב"י). 

סעיף ה

אם האינו יהודי הולך מעצמו למקום אחר וישראל נותן לו אגרת, מותר בכל גוונא. 

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. אין לי מושג היכן השואל הנכבד גר ומה המדיניות של אמזון במקומו.

    אצלנו בארה”ב יש שירות מיוחד של משלוח למחרת יום ההזמנה בתשלום. יש גם מנויים בתשלום חודשי שכל ההזמנות שלהם ללא הגבלה יגיעו ממחרת יום ההזמנה. כמובן שזה תלוי בזמינות המוצר אבל בגדול כל הזמנה שכזאת תקבל תעדוף גבוה ומשלוח אקספרס. האם זה משנה במשהו את התשובה?

  2. יכול להיות שזה משנה את התמונה, כי באופן כזה כאשר אתה מזמין אתה מוצר ביום ששי אתה בעצם מחייב אותם להביא אותו דוקא בשבת.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל