לתרומות לחץ כאן

גילוח שיער הגוף מחמת זיעה

שאלה:

שלום רב
אני אדם שברוך ה' מזיע די הרבה גם בימים לא כל כך חמים
האם אפשר לגלח את השיערות בגוף? ואם כן איפה וכמה צריך להשאיר?
תודה רבה ה' יתן לכם ברכה עד בלי די

תשובה:

באופנים שאסור להסיר שיער [יבואר במקורות] אין להתיר אלא כשיש צער או בושה וכדומה, ולא כאשר מדובר בצורך של נוי. מראה טבעי של גבר לא אמור להפריע ביחסים בין בני זוג.

מקורות:

באופן כללי מותר לכל אדם לגלח שערות הידיים והרגליים על ידי מספרים כעין תער. וכפי שמבואר ברבינו יונה באגרת התשובה סימן ל”ו וכן פסק השו”ע יו”ד סימן קפ”ב סעיף א’, אבל על ידי תער אסור משום איסור לא ילבש גבר שמלת אשה. אמנם במקום צער התירו לגלח אפילו בתער. וכפי שמבואר במרדכי [שבת פ”ד סימן שכ”ז] שכתב שבני אדם שיש להם הרבה שער בידיים וכדומה ומתביישים בכך, מותר להם לגלח בתער, משום שאין לך צער יותר מבושה, וכ”כ היש”ש ביבמות [פי”ב סימן י”ז].

ובעניין שערות של בית השחי ובית הערווה אסור לכל אדם לגלחם אפילו במספרים כעין תער, משום איסור לא ילבש גבר שמלת אשה. וכפי שמבואר בשו”ע [שם] אמנם במקום צער מותר וכפי שכתב הב”י בשם הרשב”א שבמקום צער ובמקום רפואה, מותר לגלח, ועיין בשו”ע בסעיף ד’ ובסעיף ב’, שמבואר שם שבמקום צער ולצורך רפואה מותר לגלח.

נ.ב.  גילוח על ידי ניתוח לייזר, אפילו בשערות הידיים והרגליים שהאיסור הוא רק על ידי תער, מסתבר שיש לאסור ג”כ ע”י ניתוח לייזר, מפני שזהו דרך הנשים ושורש האיסור הוא משום לא ילבש שאסור לעשות תיקונים לגוף כתיקוני הנשים. ועיין בשו”ת חלקת יעקב יו”ד סי’ פ”ז.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. מחילה על ההתערבות אבל…

    גם במקום צער, מדוע שיותר להוריד בתער כאשר אפשר במספריים? הרי אפילו בתגלחת מצווה, כאשר יש חיוב להקיף את הראש, להוריד את הפיאות והזקן, הגמרא דנה להוריד במספריים ולא בתער לפי הסברא בסוגיא שבכהאי גוונא לא מיקרי הקפה. צריך לימוד מיוחד שתער זה לעיכובא!

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל