לתרומות לחץ כאן

כלי טרף שהתערבב בין כלים כשרים / ספק כלי טרף

שאלה:

שלום: מטבח שבישלה בו עובדת זרה (3 שבועות) האם צריך להכשיר גם סירים שספק אם בישלה בהם? ואם זה סיר שהיה במקום צדדי ורוב הסיכויים שלא בישלה בו? ומה עם הסכו”ם שמערבבים את האוכל בסיר? וסכו”ם שאוכלים איתו?

תשובה:

שלום וברכה

לגבי כלי שניתן להניח שלא השתמשה בו, וזה גם ספק דרבנן וצד רחוק ואינו בן יומו – יש להקל.

אבל בספק אמיתי, כלי שהתערבב וכדומה, אף שהם אינם בני יומם יש להכשיר.

מקורות:

למעשה יש בענין זה מחלוקת: בשו”ע יו”ד סי’ קב סעי’ ג כתב שכיון שהכלי האסור התערב ברוב הוא בטל ואינו צריך הגעלה, ואפילו הוא בן יומו מותר להשתמש בו. אולם הש”ך שם ס”ק ח הקשה שהוא דבר שיש לו מתירין שאינו בטל, שהרי ניתן להגעילו. כמו כן נקט שכיון שיודעים מהבליעה זה נחשב שהאיסור ניכר, עיי”ש. בפרי מגדים שם דייק בט”ז שהחמיר בזה אפילו בכלי שאינו בן יומו, כיון שסוף סוף יש איסור דרבנן וניתן לבטלו על ידי הגעלה, ודן שאפשר שדי להגעיל אחד מהכלים ולא צריך הכל. לדבריו כלי שלא מועילה לו הגעלה יתכן שיש לזרוק אחד לפח, כיון שאם היה יודע מה אסור גם היה צריך לזרוק וממילא זה לא נחשב הפסד.

הלכה למעשה, בכלי שניתן להגעיל ראוי לחוש למחמירים ולהגעיל אפילו שאינו בן יומו, אבל בצלחות חרסינה וכדומה שלא מועילה להם הגעלה, יש לסמוך להקל אחר שעברו 24 שעות והכלים אינם בני יומם. אולם אין לחתוך עליהם דבר חריף.

Join the Conversation

2 Comments

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל