לתרומות לחץ כאן

בת גוי מאורסת לכהן

שאלה:

אני כהן והתארסתי עכשיו ואבא שלה גוי ואמא יהודיה האם אנחנו יכולים להתחתן והילדים לא יהיו פגומים לכהונה?

תשובה:

שלום רב,

בעיה קשה.

בת לאב גוי האם היא מותרת לכהן או לא זה דיון כבר בראשונים. ראה בית שמואל אבה"ע סי' ד' סק"ב שהביא ג' שיטות בראשונים, שיטת הרמב"ם כי הם כשרים לכהונה, שיטת הרא"ש כי הם פגומים לכהונה, ושיטת הרי"ף והרמב"ן שיש ספק בענין. ולכן לדינא אסורות להנשא לכהן, אולם אם נישאו לא כופין אותם להוציא. וכן פסק השו"ע שם סעי' יט כי הולד פגום לכהונה, כלומר, לכתחילה לא תינשא לכהן.

וראה עוד בפת"ש שם שהביא כי מאחר שיש ספק בדין אם כהרא"ש שיש בזה איסור דאורייתא או לא, כיצד אנו מניחים להם להשאר ביחד הרי ספיקא דאורייתא לחומרא? ותירץ בשם השער המלך כי אכן יש בזה ספק דאורייתא, אלא שא"א כפות עליו להוציא בגט משום חשש גט מעושה. זאת אומרת כי לשיטתו גם אם כבר נישאו ודאי לכתחילה יש להוציאה. אולם דעת כל הפוסקים לא כדעת השער המלך ואם נישאו כבר אינם צריכים להתגרש. ואכן האיסור הזה לדעת רוב הפוסקים הוא מדרבנן. ראה בשו"ת שרידי אש סי' עא שהרחיב מאד בסוגיה זו. יש שרוצים לומר שבני זוג שכבר חיים ביחד תקופה ארוכה ובעיניהם זה כמעט כנשואים זה גם עשוי להיחשב כבדיעבד, אבל זה לא מוסכם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל