לתרומות לחץ כאן

להשתתף בחתונה בלי לאכול – מנודה לשמים?

שאלה:

האם אפשר להשתתף בחופה ולהגיד מזל טוב וללכת ולא לאכול או שזה בכלל "וכל מי שאינו אוכל בסעודת מילה הוי כמנודה לשמים" (רמ"א רס"ה סעיף י"ב) וחייבים לאכול משהוא?

תשובה:

שלום וברכה

כדאי לטעום משהו, אבל מי שאינו טועם יש לו בהחלט על מה לסמוך, יש שסוברים שבנישואין לא החמירו אלא בנישואי תלמיד חכם, ויש עוד נימוקים למה מותר גם בברית מילה להמנע מלהשתתף.

מקורות:

אמרו חכמים שאדם שהוזמן לסעודת מצוה מחוייב להשתתף בה כמבואר בפסחים קיג ע"ב, שהמוזמן לסעודת מצוה כמו ברית מילה ואינו בא הרי הוא כמנודה לשמים. אמנם בברית אבות סי' יג האריך מדברי הפוסקים שמי שמפסיד מחמת הברית תפילה בציבור או לימוד תורה קבוע פטור מלבוא, ואף אם הוא טרוד בעניני פרנסתו אינו מחוייב בכך. ומכל מקום משום כך נהגו שלא להזמין לברית מילה אלא רק להודיע על קיומה. משום מה לגבי סעודת נישואין לא נהגו להקפיד על כך, ונראה שהטעם לכך הוא על פי דברי התוס' והרשב"ם שם, שבשמחת נישואין יש להקפיד על כך רק בנישואין תלמיד חכם לבת תלמיד חכם או בנישואי כהן לבת כהן. ומה שאף שנישואין אלו לא החמירו בזה, כנראה הסיבה לכך, היא משום שהיום כששולחים הזמנות לא מתכוונים שכל אותם מוזמנים אכן יבואו, אלא שרוצים לכבד את כל הידידים ולהודיע להם על שמחת הנישואין.

כמו כן, בכף החיים סי' קע ס"ק עא הביא בשם הגר"ח פאלאג'י שחיוב זה אינו אמור אלא באופן שאין מנין אנשים בלעדיו, אבל אם יש שם מנין אין חיוב, אלא שמשום מה לא סמכו על כך לענין ברית, וצ"ב האם יש לסמוך על כך בנישואין, ומכל מקום בצירוף הסברות הנ"ל יש כאן יישוב מסויים.

כמו כן בס' ברית אבות קול ששון סי' יג כתב, שאין חיוב להשתתף בסעודת מצוה אלא אם כן נקרא ושנה ונקרא, ולא בהזמנה אחת לבד, ושי אומרים שהאיסור הוא כשנמצא בשמחה ואינו משתתף בה [מכאן יש להחמיר לכל הפחות שאם מגיעים לשמחה לטעום שם משהו].

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל