לתרומות לחץ כאן

מוקצה נקבע לפי הבעלים

שאלה:

שלום הרב, רצינו לדעת האם יש דבר שיהיה מוקצה לאדם אחד ואינו מוקצה לאדם אחר. למשל אם אדם הכין אדמה מערב שבת להשתמש בה, האם היא מותרת גם לאדם אחר?

תשובה:

ההגדרה של החפץ כמוקצה נקבעת תמיד לפי הבעלים, ולכן אם יש חתיכת בד קטנה שלעשירים זה זבל ולעניים זה ראוי לעשות ממנו טלאי לבגד, אם הבעלים עני גם עשיר רשאי לטלטלו ואם הבעלים עשיר, גם לעני אסור לטלטלו.

מקורות:

משנה ברורה סימן שח ס"ק קע

(קע) אין מטלטלין – שכבר הוקצה מדעתו של בעה"ב העשיר ואין חילוק בין עניים שבביתו בין עניים שחוץ לביתו דאזלינן בתר מי שהוא בעליו והא דאיתא לעיל בסי"ג דאם יש בהן ג' אצבעות על ג' אצבעות מותר לטלטלן היינו דוקא כשהם של עני ואז מותר גם העשיר לטלטל אותן ועיין בט"ז שמסיק דדוקא כשהעשיר דר בבית העני שאז הוא נגרר אחריו אבל עשיר דעלמא אסור לטלטל כיון שמ"מ אינו ראוי לו שהוא פחות מג' טפחים על ג' טפחים. עוד כתבו הפוסקים דמה שפסק המחבר דמוקצה לבעה"ב הוי מוקצה לכל הוא דוקא בדבר שאינו ראוי לבעליו מחמת גריעותא כנ"ל אבל דבר שאינו ראוי לבעליו מחמת איסור כגון שנדר מככר לא נעשה מוקצה בשביל זה הואיל דמותר לאחרים ואף הוא עצמו מותר לטלטלו ואם אסר על כל העולם אז אסור לכל לטלטלו: 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל