לתרומות לחץ כאן

חמאה שנגעה בקומקום רותח

שאלה:

שלום הרב,
אשמח לדעת מה הדין במקרה של קומקום שהדפנות שלו ממתכת, שהיה רותח ונגע בדפנות למטה כנגד הגוף חימום חמאה ממש שאף נמסה מחום הקומקום, האם הקומקום עכשיו חלבי ?
תודה רבה !
נ.ב. אשמח למקורות כדי להחכים.

תשובה:

בהחלט, הוא נהיה חלבי, ואם היה פי שישים במים יש הבדל לגבי התוכן וראה בהמשך עוד כמה תנאים.

נסכם את פרטי הדינים בקצרה ונציין למקורותיהם:

כאשר הטיפות נגעו כנגד מקום התבשיל, אם יש שישים בתבשיל כנגד הטיפות הן בטלות ואינן אוסרות את המאכל, אבל הכלי טעון הגעלה [יש ספק עקרוני בטיפות אלו אם הן מפעפעות בכל הכלי וממילא תמיד יש להתיר, או רק באותו מקום, אבל כאשר יש שם שישים כנגד ממה נפשך המאכל מותר]. יש שהתירו גם כאשר יש ספק אם יש בתבשיל שישים ואין לסמוך על כך אלא במקום הפסד מרובה. במקרה זה יש לערות את התבשיל מהצד השני.

כאשר הטיפות נפלו כנגד המקום הריקן שבקדרה [למעלה – מעל האוכל], ימתין עד שיצטנן המאכל ויערה. והמנהג שאם אין במאכל פי שישים, גם בכהאי גוונא יש לאסור את התבשיל, אלא אם כן הוא הפסד מרובה או לכבוד שבת או אורחים חשובים. הקדרה אסורה.

כאשר הקדרה מכוסה ויש בפנים הרבה אדים, דינו כתמיד ככנגד האוכל, ואם יש שישים המאכל מותר והקדרה אסורה כנ"ל.

מקורות:

ראה שו"ע סי' צב סעי' ה ובש"ך שם ס"ק יח וט"ז שם ס"ק יז, על ספק שישים ראה חכמת אדם כלל מה סעי' ג ובדרכי תשובה שם אות פד, על דין הקדרה ראה ש"ך שם ס"ק יט וט"ז שם, וראה פרי חדש  וחוות דעת שם שהעיקר כדעת הש"ך שגם כשיש שישים הקדרה אסורה, למעט הפסד מרובה כמבואר במנחת יעקב כלל לו ס"ק ד, על מקום ריקן במקום הפסד ראה ט"ז שם ס"ק כג, על קדרה מכוסה ראה פרי חדש שם ס"ק כג וחוות דעת חידושים ס"ק כב.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. לא הבנתי האם כשיש שישים במים הקומקום לא חלבי? והרי הרב כתב בגוף התשובה דהמאכל לא נאסר אבל הכלי טעון הגעלה. וכן מה שכתב שבכנגד הרוטב יערה מהצד השני או יניח עד שיצטנן מבואר בש"ך סקכ"ח דלא יניחו עד שיצטנן ועי' שם בפמ"ג.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל