לתרומות לחץ כאן

אוכל שהושאר מתחת למיטה

שאלה:

הכנסתי מארז חטיפים וחבילת עוגיות למזוודה שהיתה מתחת למיטה וישנתי מעליה לילה אחד.
האם האוכל אסור לאכילה?

תשובה:

בדרך כלל נהגו להחמיר בכך, אמנם אם זו כמות גדולה ויש הפסד אפשר להקל.

מקורות:

כתב הטור והשו”ע ביו”ד סימן קט”ז שצריך ליזהר שלא ליתן תבשיל תחת המטה. ועיין בב”י שהביא שהרמב”ם כתב שהטעם הוא משום שחוששים שיפול לתוכו  דבר שמזיק ולא יראהו. ולפ”ז אם התבשיל מכוסה שאין חוששין לנפילה מותר. אמנם כתב הב”י בשם הר”ן שהאיסור הוא משום רוח רעה. ולפ”ז אפילו אם התבשיל מחופה בכלי ברזל נמי אסור וכן פסקו הב”י והש”ך. (ולדעת הדרישה במטה שיושנים עליו גם הרמב”ם מסכים שאסור משום רוח רעה.

אמנם כמה צדדים להקל דעיין בכף החיים שי”א שאם תחת המטה יש רצפה מרוצפת מותר שלא אסרו רק במניחו ע”ד הארץ ויש אוסרין בכל גונא.

ועיין בפתחי תשובה סק”ד בשם השבו”י שכל האיסור הוא לכתחילה אבל בדיעבד אם היו אוכלין תחת המטה יכול לאוכלו, ועיין ביד אפרים שהביא דבריו והוכיח כן מזה שלא אסרו לת”ח לאכול אצל ע”ה רק משום שמא יאכילנו דבר שאינו מתוקן לא משום דבר זה עכ”ד [ולא הבנתי ראייתו דדלמא זהו נמי בכלל דבר שאינו מתוקן שחששו שהע”ה יאכילנו] ועי”ש בפתחי תשובה שדעת הגר”א להחמיר בזה אפילו בדיעבד ועיין בערוה”ש סי”א שכתב דעכשיו אין נזהרין בזה ושומר פתאים ה’ ע”כ וכ”כ הפתחי תשובה סק”ה בשם הבינת אדם שעכשיו נהגו  להקל.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. מחילה על ההתערבות אבל לא הבנתי נקודה אחת. אם החשש הוא שמא נפל בתוכו משהו זה מה זה קשור לנושא של מתחת למיטה?בהשקפה ראשונה זה נראה יותר קשור לנושא של גילוי, ובהרחבה מהאיסור המקורי. בעוד שחז”ל חששו לנחש וקבעו את האיסור רק על מאכלים מסוימים שבהם החשש קיים שהנחש יטיל בהם ארס וזה מכניס אותנו לשאלת היום שנחשים לא מצויים, הרי שהרמב”ם מרחיב את זה לכל דבר שהוא ובכל זמן שהוא. מהיכן מגיע הנושא של מתחת למיטה?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל