לתרומות לחץ כאן

קריעה בכותל בראש חודש / המאריך בתפילתו ובודאי יפסיד קדושה

שאלה:

שלום,
אחרי 30 יום שלא ביקרתי בכותל , האם ראש חודש פוטר מקריעה?
שאלה נוספת בדיני תפילה
סימן ק"ט בהלכות תפילה – שאסור לאדם להתחיל תפילה באם יודע שלא יספיק לקדושה ולכן ימתין להתחיל עם החזן או יתפלל במנין אחר, אך קורה רבות שאדם מאריך בתפילתו או נמצא במנין מהיר שהחזן מתחיל חזרת הש"ץ די מהר, ועדיין לא סיים המתפלל את תפילתו, אך הוא כן התחיל יחד עם הציבור ולא באיחור , וכמובן הדין שיעצור וישתוק וייצא מדין שומע כעונה ( כמובן לדעה בפוסקים לשיטה זו) , האם זה בסדר?

תשובה:

שלום וברכה

1. יש שנהגו שלא לקרוע בכל יום שאין אומרים בו תחנון. אמנם בס’ הליכות שלמה ח”ג פרק טו ארחות ההלכה הערה 45 כתב בשם הגרש”ז אויערבך שאין למנהג זה כל מקור, אבל בס’ ארץ ישראל סי’ כב אות יא שאין לקרוע בערב שבת אחר חצות וביום הפורים, וכ”כ בשו”ת בצל החכמה ח”ה סי’ יב, ולדבריהם אף בראש חודש אין לקרוע, ובשו”ת אגרות משה או”ח ח”ה סי’ לז כתב שאף שאין מקור למנהג זה – אין לשנות.

2. בביאור הלכה שם דן בזה ומצדד שאין להחמיר בזה, ואדרבה, יתחיל עם הציבור, וכך הוא מנהג העולם.

באור הלכה סימן קט סעיף א

נסתפקתי אם מדרך טבעו להאריך בתפלה ואינו יכול לסיים עד קדושה אם מותר להתחיל ומכאן אין ראיה לאיסור דאפשר דזה לאו תפלת צבור גמורה מקרי מאחר שלא התחיל עמהן בשוה וכמו שכתב הפמ"ג אבל אם מתחיל בשוה אפשר כיון דעתה חל עליו החיוב להתפלל בצבור וחיוב עניית הקדושה לע"ע אין עליו אין לו לחוש כלל למה שאח"כ לא יהיה יכול לקיים מצוה דעדיפא מזה וגם דאז יהיה אנוס ופטור מלענות ומ"מ אין להביא ראיה להקל ממה דנקט הגמרא ומצא צבור מתפללין ולא נקט יותר רבותא את הענין שציירנו דאפשר דהגמרא מילתא דשכיחא נקט וצריך לעיין בדין כללי אין מעבירין על המצות:

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל