לתרומות לחץ כאן

לקיחת זכות שכירות באיחור מסירת חזקה

שאלה:

בס"ד

כבוד הדיינים שליט"א
שאלה

בחוזה מכירה על דירה שבנויה מדירת קרקע ועוד יח"ד למעלה
בחוזה: נקבע סעיף שעם תשלום הדירה תימסר החזקה,
בסעיף נוסף 'בהפרות ותרופות' נקבע שאיחור של 14 יום מעבר לתאריך שנקבע לענין מסירת הדירה או תשלום, לא יהיה הפרה ולא יזכה בפיצוי.

10 הפרות ותרופות ה. איחור במסירת החזקה בדירה על ידי המוכרים יזכה את הקונים בפיצוי קבוע ומוסכם בסך של 400 ₪ לכל יום מעבר למועד שנקבע בהסכם זה . ו. בכפוף לאמור לעיל ומבלי לפגוע בו הרי שהוראות חוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(, התשל"א- ,1970 וכל דין אחר יחולו על היחסים שבין הצדדים על הסכם זה ועל הפרתו. ז. על אף האמור לעיל, פיגור של עד 14 ימים בביצוע תשלום ו/או במסירת החזקה בדירה, לא יהווה הפרה של ההסכם ולא יזכה בפיצוי כלשהו.
בנספח
נקבע 2 סעיפים כדלהלן שמיד עם העברת התמורה יש להעביר את השכירות:
4. מובהר כי אופציית המוכרים להמשיך להחזיק בדירה כשוכרים כאמור בהסכם מכר היא אך ורק בגין הדירה העיקרית ולא בגין היחידות, 'וכי עם תשלום מלוא התמורה יועברו דמי השכירות בגין היחידות לידי הקונים.
סעיף 6
היחידות מושכרות עד לחוד 7/2023 ולאור זאת עם תשלום מלוא תמורת הדירה יועברו דמי השכירות של היחידות לידי הקונים.
סעיף נוסף הוא שמה שכתוב בנספח גובר על חוזה המכר.

הויכוח שלנו עם הקונים והעו"ד, האם ניתנת זכות לקחת 14 יום זכות איחור גם את השכירות של היח"ד למעלה אנו טוענים שהנספח החריג את השכירות של היחידות למעלה, הקונים והעו"ד טוענים שהחוזה מתייחס לזכות האיחור על כל הדירה כולל היח"ד, ואנחנו טוענים שמפורש בנספח החרגה שמיד עם תשלום התמורה יימסרו השכירות, לטענתנו ההיגיון של איחו מסירת החזקה הוא לפי שמקובל שלפעמי יש התמהמהות או קושי מסוים שמקשה על המוכר לעזוב מיד את הדירה, אבל במקרה שיש שכירות אין שום הגיון שזה יימסר למוכרים אחרי דחיית מסירת החזקה.

תשובה:

שלום וברכה,

לפי הנספח בסעיף 6 מיד בסיום התשלום הקונה זכאי בדמי השכירות של היח"ד שמושכרות הזכאות של המוכר להתגורר בדירה 14 יום נוספים חלים רק על הדירה עצמה ולא על היח"ד המושכרות.

בהצלחה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל