לתרומות לחץ כאן

חצי קדיש לחזן לאחר מזמור לדוד בערבית של שבת

שאלה:

שלום.
בנוסח ספרד, נוהגים שהחזן אומר קדיש שלם לאחר מעין שבע, ואז אומרים מזמור לדוד, והחזן אומר שוב חצי קדיש, בשונה מכל ימות השנה.
מה המקור למנהג הזה ?
תודה.

תשובה:

שלום וברכה

אכן לא ברור המקור לאמירת חצי קדיש שם בשונה מכל השנה שמנהג ספרד לומר מזמור שלם ולאחריו קדיש יתום, ואעתיק לך בזה מדברי הפסקי תשובות בסוף סימן רסח.

מקורות:

פסקי תשובות הערות סימן רסח הערה 129

ע' שו"ת ערוגת הבושם או"ח סי' ס"ב, דרכי חיים ושלום אות שפ"א, ובסידור הרב הנדמ"ח עם ציונים והערות, ובעוד ספרי המנהגים. ובאמת מגששים אנו באפילה למצוא טעם ודעת על מנהג החסידים לומר כאן רק חצי קדיש, ובקפידא שהש"ץ יאמרו, ובכל סידורי האריז"ל ובסידור הרש"ש ותפילה למשה מובא קדיש יהא שלמא לאחר מזמור לדוד, והיינו קדיש יתמא, וכ"ה בהדיא בס' משנת חסידים, וכן הוא בכל סידורי הספרדים, ואכן בפשטות תקנת מזמור לדוד כעין תקנת מזמור שיר המעלות או למנצח בנגינות הנאמרים בכל ימות החול עפ"י נוסח האריז"ל שלאחריה קדיש יתום וברכו, והמקור הקדמון ביותר אשר מופיע קדיש זה כחצי קדיש הוא סידור הרב, וטעמא בעי, (ותמיהה נשגבה ביותר על דברי ערוה"ש הכא (בסעי' י"ז) שמזהיר שלא לומר מזמור לדוד וח"ק וברכו אלא במנין קבוע, כמו ברכת מגן אבות, ומוסיף לכתוב "ויש טועים בזה וצריך להזהירם על זה", ופליאה היא מהיכן מקורו, דתקנת האריז"ל לומר מזמור לדוד אין בו שום שייכות למעין שבע (וע' סי' רל"ז אות ג'), ואולי כוונתו רק על אמירת 'ברכו' דעפ"י הנגלה לא תקנוהו אלא בשביל המאחרים, וכעין מעין שבע, וזה אינו אלא במנין קבוע, וגם בזה עפ"י האריז"ל יש לאמרו תמיד, וכמשנת"ל. ולאחר זמן מצאתי דברי המטה אפרים המובא לקמן סי' ע"ר הערה 16 שאכן כתב שתקנת מזמור לדוד הוא בשביל המאחרים, כמעין שבע וכבמה מדליקין), ושו"ר בשו"ת תשורת שי ח"א סי' תר"מ ובשו"ת דברי מלכיאל ח"ה סי' פ"ט כותבים שאבל (תוך שנת אבילותו) לא יאמר בשבת ברכו בתרא, כי יש בו עפ"י קבלת האריז"ל קבלת תוספת רוח ונשמה דשבת, ולכן כעין שאין אבל משמש כש"ץ בשבת כן לא יאמר ברכו זה, וכן ע"ע שו"ת ערוגת הבושם (שם). ואולי שמא יבואו לטעות בזה תקנוהו כחצי קדיש ושיאמרנו הש"ץ. 

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל