פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

הדלקת נרות בחשמל / לצאת ידי חובה בנר שהיה דלוק מבעוד יום

שאלה:

מי שמקל להשתמש בתאורת חשמל לנר של שבת. איך ינהג השנה שחג השבועות סמוך לשבת?
האם אפשר להדליק את הנר החשמלי מערב יום טוב ועד מוצאי שבת וכך לצאת ידי חובת הדלקת נר של יום טוב וגם של שבת?

תשובה:

בודאי שאינו יוצא בכך ידי חובתו, כמבואר בדברי הרמ"א בסימן רסג סעיף ד על פי הטור ומקור הדברים כבר בתוספות בפרק במה מדליקין.

כמו כן אם יש לו חברים טובים, כדאי שיעודדו אותו לקיים את המצוה כצורתה באופן של לכתחילה בנר או בשמן ופתילה, ולא יסמוך על הדלקת החשמל. בודאי כאשר זו לא נורת ליבון אלא לד או פלורוסנט שבזה יש סוברים שאינו יוצא ידי חובה כלל.

בנוגע לנורת ליבון [אגס] נחלקו הדעות, יש שחששו שהואיל ואין שמן במנורה והיא ניזונת מדבר שאינו קיים כרגע לא מועיל להדליק בה נר שבת, אולם בעת הצורך אכן הסכימו הפוסקים שניתן לקיים בה מצות נר שבת. הרחבה על כך ראה כאן. בנוגע לפלורוסנט או לדים יש שפיקפקו שלא ניתן לברך עליהם כיון שאין בהם אש, אלא שאדם שאין לו כל אפשרות אחרת ידליק כאלו כדי לקיים את תכלית המצוה שיהיה אור בשבת. אף שדעת הגרי”ש אלישיב בשעת הדחק שאפשר לברך.

ומכל מקום נראה שיש לייחד נורה מיוחדת ונוספת לכבוד שבת, שכן בתאורה רגילה של הבית לא ניכר כלל כבוד השבת.

מקורות:

על הדלקת נרות שבת באמצעות חשמל, ראה שו”ת בית יצחק יו”ד סי’ קכ, מלמד להועיל סי’ כז, דבר אליהו סי’ לט, אחיעזר ח”ג סי’ ס. הסוברים שלא לברך על חשמל [אפילו נורת ליבון], לבושי מרדכי תליתאה או”ח סי’ נט, פקודת אלעזר סי’ כב, אולם הכרעת הגרי”ש אלישיב לברך כדעה הראשונה, וראה הלכות שבת בשבת עמ’ קנג שלדעתו ניתן אף לברך על נורת פלורוסנט.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל