לתרומות לחץ כאן

דברי תורה בכיס המכנסיים אם נחשב כלי בתוך כלי?

שאלה:

האם דף עם דברי תורה שמונח בכיס המכנסיים נחשב כבתוך 2 כיסויים (הכיס+המכנס עצמו)?

תשובה:

כיס שלם שתלוי במכנס [מצוי במכנסי חליפה] יחשב כשני כיסויים, הכיס והמכנס, אבל בכיס שתפור כולו בבגד – הכל אחד.

מקורות:

אשל אברהם (בוטשאטש) סימן רמ

אודות כלי תוך כלי לכסות תפילין ומזוזות. צל"ע בכופל סדין אחד וכורך בו שני פעמים זה על גבי זה, אם זה כשני כלים, או כיון שהכל הוא סדין אחד אין זה רק ככלי אחד. ואולי יש ללמוד זה מכופל טליתו לגבי ציצית שאם תפרו הוא דמחשביה הכפל לאחד, מה שאין כן אם לא תפרו דמחשבינן הסדין כפשוט בלי שום קיפול וכפל והוה להו הד' כנפות שבשני מקצועות בחשבון ד' כנפות ממש, הגם שעכשיו הם ב' כנפות בכל מקצוע זה על גבי זה דבוק ע"י ללאות או עניבות וכדומה, ונראה שהוא כבגד שתפור תחתיו בגד אחר לחיזוק או לנוי שנהוג, על כל זה כיון שאיננו תפור הוא נחשב כד' כנפות אלו מרוחקות זה מזה בהחלט, וכן הוא בזה. ולומר שמצד שהכל סדין אחד יוחשבו שני הכפולות וכריכות ככרך אחד, ולומר דבעינן בזה שני כלים נפרדים זה מזה, הוא רחוק. דנהי שאלו היה תפור להסדין עוד סדין תחתיו וכנהוג בבגדים כנ"ל או כנהוג במה שקורים קאלדרי, נראה דהתחתית בטל למה שעל גביו ואין כאן שני כלים כלל. על כל זה לא שייך כן במה שאיננו תפור זה על גבי זה, רק מקופל זה על גבי זה, הרי זה נדון כשני כלים. והרי כל מזוזה בצד אחד היא קבועה אל הכותל, ושם הוא הכותל כלי (ויוכל) [וכל] שטח הכותל גוש אחד, ולא מצינו בזה שום חילוק בין תלוש למחובר. אלא ודאי שאין חשש מצד מה שהכל כגוש אחד, ורק מה מהכותל המכסה למחזיק המזוזה הוא נדון ככלי ובטל להמזוזה, משא"כ כל עובי הכותל שחוץ לזה איננו כטפל ובטל להמזוזה והוה ליה ככלי תוך כלי, וכן הוא בזה. שאין חיבור זה לזה והרי זה כשני כלים כלי תוך כלי לנכון: 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל