לתרומות לחץ כאן

שילוח הקן כשאינו רוצה את הביצים

שאלה:

שלום
האם שילוח הקן זה לכתחילה או היכי תימצי?
כלומר, האם הציווי הוא שאם יש אדם שמעוניין בביצים או בגוזלים אז קודם ישלח את האם ורק אח"כ יקחם,
או, אפי' שאינו מעוניין בהם ישלח את האם ויזכה בהם (כפי שנהוג עלמא),
שהרי לכא' כל עוד שאין לו צורך בהם הרי זה מצער את האם שהיא רואה שניגשים אל הגוזלים שלה,
תודה רבה

תשובה:

נחלקו הפוסקים בענין זה אם יש טעם בקיום מצווה זו כשאינו צריך לביצים או שיש בזה אכזריות, ומדברי הזוהר הוכיחו שצריך לקחתם, כיון שכתב שטעם שילוח הקן, שעל ידי שילוח היונה היא תצטער ותפרח ממקום למקום לבקש את בניה ועל ידי כך יתגלגלו רחמי המקום ברוך הוא על בניו שבגלות. ולמעשה יש שכתבו להכריע שאם מוצא קן ציפור ברחוב או ביער במקום שאינו קשור אליו ואינו צריך את הבנים לא ישלח (כי שב ואל תעשה עדיף), אך אם מוצא את הקן בחצירו או במרפסת ביתו שזה מפריע לו ורוצה לסלקו משם, יקיים מצוות שילוח הקן. ויש הסוברים שמצווה לחזר אחר מצווה זו בכל מקרה.

מקורות:

ראה במאירי בחולין קלט,ב שכתב כך: מצות שלוח הקן אינה מצוה שיהא צריך לחזר אחריה ר"ל שאם ימצא לו קן שיטול את הבנים כדי שיקיים מצות שלוח באם או שיחזר אחר מצוה זו בהרים וגבעות אלא לכשיזדמן לידו יקיים, ומוכח בדבריו שאין צריך לשלוח כאשר אינו צריך את הבנים, וכך כתב בחתם סופר בשו"ת או"ח סי' ק' ותלה שאלה זו בטעמי מצווה זו ע"ש באריכות, אמנם בשם האר"י הביא הברכי יוסף יו"ד סי' רצ"ב סק"ח שמצווה לחזר אחרי מצווה זו וכך מורה הגר"ח קנייבסקי זצ"ל להלכה, וראה גם בשו"ת חכם צבי סי' פ"ג, ר' בערוך השולחן רצב,ד, וחוות יאיר סימן ס"ז ובמה שכתב במנחת אשר דברים סימן מ' באריכות דברים בענין זה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

 1. תודה רבה על התשובה.
  לגבי זכיה בביצים / אפרוחים
  אני לא מתכוין לקחת אותם כי אין לי בהם צורך,
  וראיתי במקום אחר שכתבתם שלפי הזוהר זה מעכב, וכאן כתבתם בתשובה שכל העניין הוא ע"פ הזוהר, אז האם זה מעכב?
  אם לא מעכב, האם צריך לזכות בהם? וא"כ איך זוכים בהם?
  תודה רבה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל