לתרומות לחץ כאן

סילק אבן לצידי המדרכה וניזוק שם אדם – מי חייב

שאלה:

שלום עליכם,
אדם הלך ברחוב וראה אבן במרכז המדרכה, וכדי שלא יתקלו בה העוברים והשבים, הסיט אותה לצד הדרך, ודווקא שם נתקל בה אדם מבוגר, מעד ונחבל, לצערנו.
מי אחראי לנזק?
והאם ניתן לתבוע את האדם שבסה"כ כיוון למנוע נזק ולעשות טוב…
תודה רבה על פועלכם המבורך!

תשובה:

שלום וברכה,

אדם שהגביה את תקלת חברו וסילקה לצדדי זכה בבור. ויש לו אחריות על הבור. ולכן אם מגביה תקלה מרשות הרבים – בין אם התקלה הפקר, בין אם התקלה שייכת לאדם פרטי שהשליך את התקלה, זכה המגביה בחפץ ועליו להשליך למקום שלא יזיק, ואם הזיק במקום שהונח חייב השני.

בהצלחה.

מקורות:

בגמרא ב"ק דף כט, ב מבואר שההופך את הגלל אם הגביה ג' טפחים, סילק מעשיו של ראשון והבור מתייחס לשני. ודינו שווה שאם ראובן חפר בור, ובא שמעון ומילא את כל הבור בעפר, וחזר שמעון וחפר את הבור, שאחריות הבור על שמעון, אחר ששמעון מילא את כל הבור בעפר הסתלקו מעשיו של הראשון.

ובגמרא שם מדובר בגלל הפקר, אמנם מהגמרא לקמן דף ל מבואר שגם בגלל שיש לו בעלים הדין כן. וכ"כ הגהות אשרי פרק ג סימן ד "ואבן או גלל המונח ברשות הרבים ובא אחר והגביהו ג' או הרחיקו ג' טפחים אף על פי שלא נתכוין לזכות בה חייב דסלקא מעשה ראשון אפי' החזירה למקומה אבל פחות מג' פטור אף על גב דלא החזירה למקומה ואם נתכוין לזכות בו אפילו בפחות מג' חייב דקנייה בהגבהה".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל