לתרומות לחץ כאן

משכיר שרוצה להשתמש בחדר כושר של הבניין

שאלה:

אם אני שוכר נכנס ומשכיר בשכירות משנה מותר לי להשתמש בחדר כושר בבריכה בבנין בזמן שאני משכיר לשוכר משנה, אודה למקורות.

תשובה:

שלום וברכה,

דייר שמשכיר את הדירה שלו, והשכן מקבל זכות להשתמש בחדר כושר, אסור למשכיר להשתמש גם הוא בחדר כושר, משום שאסור לו להרבות בדיורים לחדר כושר.

בהצלחה.

מקורות:

הרמ"א פסק (סימן קנד ס"ב) שכשמוסיף דיורים או אורחים בתוך ביתו אין השכנים יכולים לעכב מטעם שממלאים הדיירים החדשים את בית הכסא. אמנם בדגול מרבבה [הובא בפת"ש סק"ג] כתב שדברי הרמ"א לא נאמרו באופן שיש לאנשי החצר בית כסא אחד, דאין לך קפידא גדולה מזו, שע"י ריבוי הדיורים יהיה צריך להמתין כשימצא נעול, אלא דברי הרמ"א נאמרו רק כשיש שני בתי כסאות ואין צריך להמתין, אלא שיש להם חפירה אחת, ועל זה אינם יכולים לעכב. אמנם החזו"א (ב"ב סימן יב סק"ו) נחלק על הדגול מרבבה וכתב שאף כשיש בית כסא אחד אינם יכולים לעכב מחמת זמן ההמתנה, שאין זו טענה לעכב, כיון שכל שדרך השותפות להביא אכסנאים לביתו או למלאות ביתו בדיורים, הפסד ההמתנה אינה טענה, וראיה לכך, שהרי יכול להרבות בני ביתו, וכן לדעת הרמב"ם יכול להזמין אכסנאים על שולחנו ואין יכולים לעכב עליו מטעם המתנה בבית הכסא. וכן הרמ"ה פרק לא יחפור כתב שיכול העשיר לקנות עבדים ובאים להתרחץ במרחץ ואין העני יכול לעכב בטענת המתנה. אלא אם הוא באופן שצריך להוסיף בית הכסא מחמת ריבוי הדיורים יכולים לעכב עד שיבנה, ואפשר שזה כוונת הדג"מ, עכ"ד. 

החזו"א מלמד אותנו שכל דבר שדרך לעשות, מותר. וכיון שדרך להכניס אורחים או דיירים לביתו, אין לעכב עליו. ולפ"ז כיום הדרך להכניס אורחים לבית אבל אין דרך להכניס דיירים קבועים, ואם משכיר את ביתו אז בעל הבית לא גר בדירה, וממילא הזכות בשימוש בחדר כושר או בבריכה, רק למשפחה אחת, ולכן אם משכיר את ביתו, הזכות עוברת לשוכר בלבד, והמשכיר לא יכול גם להשתמש בחדר כושר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל