לתרומות לחץ כאן

הבעל קיבל שבת בפלג המנחה – האשה נגררת אחריו?

שאלה:

אם הבעל מקבל שבת מוקדם האם אשתו גם חייבת

תשובה:

יש מהאחרונים שסוברים שכאשר אבי המשפחה בעל הבית מתפלל ערבית קבלת השבת שלו גוררת את כל אנשי הבית, והאשה אסורה בעשיית מלאכה, ולפי זה, ברגע שבעל הבית מתחיל קבלת שבת בבית הכנסת כבר הנרות צריכים להיות דלוקים והאשה אסורה במלאכה. אמת שהמקילים בזה יש להם על מה לסמוך, אבל זו מחלוקת בדיני שבת ויש להחמיר לכתחילה.

מקורות:

ראה מקור חיים לבעל החוות יאיר סי' רסג סעי' יז שהחמיר בזה ואסר על האשה והבנים לעשות מלאכה לאחר קבלת שבת של הבעל, וכן נראה בתורת חיים [סופר] שם ס"ק מז, וכן החמיר בשו"ת אגרות משה ח"ג סי' לח, ובשבט הלוי ח"ז סי' לה, אלא שנחלקו האגרות משה והשבט הלוי האם דין זה אמור תמיד או רק כאשר הבעל מתפלל בזמן הרגיל, אבל כשמתפלל מוקדם מחמת כורח טכני אינה נגררת אחריו, בתשובות והנהגות ח"ג סי' פב צידד יותר עם המקילים דלהלן אלא שכתב שראוי להחמיר, ובודאי לא תעשה מלאכה אחרי שכבר שב מהתפילה הביתה. דעת המקילים שאינה נגררת אחריו, שו"ת מהר"י שטייף או"ח סי' מב, שו"ת מנחת יצחק ח"א סי' כד, שתילי זיתים רסג כב ועוד.

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל